Zysk netto sektora bankowego I-IV ’20 spadł o 44,4 proc. rdr

Zysk netto sektora bankowego w okresie styczeń-kwiecień 2020 roku wyniósł 2,36 mld zł, co oznacza, że spadł 44,4 proc. rdr – poinformował Narodowy Bank Polski .

W samym kwietniu zysk wynosił 896 mln zł, podczas gdy w marcu strata netto sektora wyniosła 307 mln zł.

Całkowite przychody operacyjne netto w okresie styczeń-kwiecień 2020 roku wyniosły 22,95 mld zł, co oznacza spadek o 2,4 proc. rdr. Koszty administracyjne były na poziomie 12,8 mld zł, rosnąc rdr o 0,3 proc.

Odpisy (utrata wartości lub odwrócenie utraty wartości z tytułu aktywów finansowych niewycenianych według wartości godziwej ze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat) wyniosły w okresie pierwszych 4 miesięcy 2020 roku 4,2 mld zł, rosnąc rdr o 53,8 proc. (


Artykuły powiązane

Sektor bankowy na świecie w obliczu pandemii

Kategoria: Analizy
Światowy kryzys finansowy z lat 2007 – 2009 zaczął się w systemie bankowym, najpierw Stanów Zjednoczonych, a potem kilku krajów europejskich. Recesja z 2009 r. była skutkiem zamrożenia akcji kredytowej banków i wynikającą z tego niepewnością. Dzisiaj jest inaczej, ale złe długi rosną.
Sektor bankowy na świecie w obliczu pandemii

Trump nakłada cła na Chiny: wnioski dla dobrobytu społecznego

Kategoria: Trendy gospodarcze
Wobec wzrostu ceł w wymianie USA-Chiny koszty przekierowania amerykańskiego handlu do mniej wydajnych dostawców prawdopodobnie przewyższają wszelkie zyski z warunków handlowych, jakie Stany Zjednoczone mogłyby uzyskać. We wszystkich przypadkach korzystają na tym eksporterzy z reszty świata.
Trump nakłada cła na Chiny: wnioski dla dobrobytu społecznego