Zysk netto sektora bankowego w ’19 wzrósł o 12,5 proc.

14.02.2020

Zysk netto sektora bankowego w 2019 roku wzrósł o 12,5 proc. do 14,68 mld zł – poinformowała Komisja Nadzoru Finansowego w raporcie. Według danych KNF, w grudniu ubiegłego roku wynik sektora sięgnął 185,4 mln zł. Rok wcześniej w grudniu 2018 roku, zgodnie z danymi Komisji banki odnotowały łącznie 1,14 mld zł straty netto.

Wynik banków z tytułu odsetek w 2019 roku wyniósł 49,22 mld zł, rosnąc 9,8 proc. rok do roku, a wynik z tytułu prowizji 13,33 mld zł, co oznacza wzrost o 8,3 proc. Według wyliczeń PAP Biznes, w grudniu wynik odsetkowy banków wzrósł rok do roku o 2,3 proc. do 4,1 mld zł, natomiast wynik prowizyjny był wyższy o prawie 30 proc. i wyniósł 1,21 mld zł.

Łączne przychody operacyjne banków w ubiegłym roku wyniosły 70,89 mld zł i były o 9,8 proc. wyższe niż w 2018. W grudniu przychody wzrosły o 16,5 proc. rok do roku, do 5,47 mld zł.

Koszty działania banków w minionym roku wyniosły 34,84 mld zł, rosnąc 4,1 proc. W grudniu koszty spadły o 2,7 proc. rok do roku, do 2,79 mld zł. Koszty ogólnego zarządu spadły w grudniu o 7,8 proc., a koszty działania i koszty pracownicze były wyższe o 1,8 proc.

Wynik z rezerw i odpisów (utrata wartości lub odwrócenie utraty wartości i rezerwy) spadły w ubiegłym roku o 4,3 proc. do 9,02 mld zł. Grudniowe odpisy wyniosły 0,7 mld zł i były o 59,2 proc. niższe niż przed rokiem.

W raporcie podano, że wynik netto sektora banków spółdzielczych w 2019 roku wzrósł o 0,7 proc. do 642 mln zł.

kuc/ ana/

Artykuły powiązane