Żyżyński, RPP: Przy dobrej syt. fin. publ. rozluź. reguły wydatkowej

17.01.2020

Przy dobrej sytuacji finansów publicznych można rozluźnić regułę wydatkową, by poprawić i dofinansować pewne obszary – powiedział PAP Biznes Jerzy Żyżyński członek RPP. Jego zdaniem, w obliczu dobrych wskaźników fiskalnych, po uzgodnieniach z KE, rząd mógłby nawet zawiesić funkcjonowanie reguły.

„Reguła wydatkowa w obecnym kształcie jest błędnie skonstruowana. Przy wprowadzaniu reguły można było ją powiązać z wielkością deficytu budżetowego. Obecny rząd zaczął dyscyplinować dochody budżetowe, które wzrosły i dogoniły wydatki, jednak pomimo wzrostu dochodów wydatki są ograniczane przez tę źle skonstruowaną regułę budżetową. Przy dobrej sytuacji finansów publicznych można rozluźnić regułę, by poprawić i dofinansować pewne obszary, szczególnie związane z administracją publiczną i nauką” – powiedział Żyżyński.

„Po uzgodnieniach z Komisją Europejską rząd mógłby nawet zawiesić funkcjonowanie reguły wydatkową, ponieważ mamy niski deficyt budżetowy, niski deficyt sektora rządowego i samorządowego w relacji do PKB, przy spadającym długu publicznym do PKB” – dodał.

Inny członek RPP – Łukasz Hardt – powiedział w listopadzie 2019 r., że warto rozważyć taką modyfikację reguły wydatkowej, aby uwzględniała nie tylko wielkość długu, ale również jego koszt.

Na początku stycznia resort finansów poinformował, że obecnie nie ma żadnych projektów zmian legislacyjnych mających na celu zmianę stabilizującej reguły wydatkowej, ani planujących powołanie Rady Fiskalnej.

tus/ana/

Artykuły powiązane