Artykuły

NBP: W IV kw. opłacalność cenowa polskiego eksp. na wysokim poz.

NBP: W IV kw. opłacalność cenowa polskiego eksp. na wysokim poz.

Polska Agencja Prasowa
GUS: Liczba ludności Polski na koniec 2022 r. -141 tys. rdr

GUS: Liczba ludności Polski na koniec 2022 r. -141 tys. rdr

Polska Agencja Prasowa
NBP: Firmy oczekują obniżenia dynamiki PPI w I kw. '23

NBP: Firmy oczekują obniżenia dynamiki PPI w I kw. ’23

Polska Agencja Prasowa
NBP: Dalej słabnie optymizm inwestycyjny przedsiębiorstw

NBP: Dalej słabnie optymizm inwestycyjny przedsiębiorstw

Polska Agencja Prasowa
NBP: Istotny spadek oczekiwań przedsiębiorstw dot. CPI

NBP: Istotny spadek oczekiwań przedsiębiorstw dot. CPI

Polska Agencja Prasowa
PKB Niemiec w IV kwartale 2022 r.: -0,2 proc. kdk

PKB Niemiec w IV kwartale 2022 r.: -0,2 proc. kdk

Polska Agencja Prasowa
GUS: Wydajność pracy w przemyśle w 2022 r. wzrosła o 8,7 proc. rdr

GUS: Wydajność pracy w przemyśle w 2022 r. wzrosła o 8,7 proc. rdr

Polska Agencja Prasowa
NBP: Spadek presji płacowej w przedsiębiorstwach

NBP: Spadek presji płacowej w przedsiębiorstwach

Polska Agencja Prasowa
NBP: Prognozy syt. ekonomicznej firm na I kw. ‘23 pesymistyczne

NBP: Prognozy syt. ekonomicznej firm na I kw. ‘23 pesymistyczne

Polska Agencja Prasowa
NBP: Aktualne spowolnienie gosp. może być dłuższe od wyw. pandemią

NBP: Aktualne spowolnienie gosp. może być dłuższe od wyw. pandemią