Artykuły

GUS: Wynagrodzenie w VIII mdm spadło o 1,6 proc.

GUS: Wynagrodzenie w VIII mdm spadło o 1,6 proc.

Polska Agencja Prasowa
GUS: Produkcja przemysłowa w VIII spadła o 2 proc.

GUS: Produkcja przemysłowa w VIII spadła o 2 proc.

Polska Agencja Prasowa
GUS: Wynagrodzenie w sektorze przeds. w VIII: +11,9 proc. rdr

GUS: Wynagrodzenie w sektorze przeds. w VIII: +11,9 proc. rdr

Polska Agencja Prasowa
GUS: We IX poprawa obecnych i przyszłych nastrojów konsumenckich

GUS: We IX poprawa obecnych i przyszłych nastrojów konsumenckich

Polska Agencja Prasowa
GUS: Ceny produkcji przemysłowej w VIII rdr spadły o 2,8 proc.

GUS: Ceny produkcji przemysłowej w VIII rdr spadły o 2,8 proc.

Polska Agencja Prasowa
GUS: We IX przesunięcie oczekiwań infl. w kier. niższej inflacji

GUS: We IX przesunięcie oczekiwań infl. w kier. niższej inflacji

Polska Agencja Prasowa
Ceny konsumpcyjne w Wielkiej Brytanii w VIII: +6,7 proc. rdr

Ceny konsumpcyjne w Wielkiej Brytanii w VIII: +6,7 proc. rdr

Polska Agencja Prasowa
Bank centralny Chin utrzymuje stopy procentowe bez zmian

Bank centralny Chin utrzymuje stopy procentowe bez zmian

Polska Agencja Prasowa
Prezes NBP: Przestrzeń do dalszych obniżek stóp znacząco zawęziła się, choć nadal będzie się pojawiać

Prezes NBP: Przestrzeń do dalszych obniżek stóp znacząco zawęziła się, choć nadal będzie się pojawiać

Polska Agencja Prasowa
Eurostat: Ceny wg HICP w Polsce w VIII wzrosły o 9,5 proc. rdr

Eurostat: Ceny wg HICP w Polsce w VIII wzrosły o 9,5 proc. rdr

Polska Agencja Prasowa