content
  • Centralna Biblioteka NBP

Ewolucja struktur gospodarczych w świetle Schumpeterowskiej koncepcji kreatywnej destrukcji

08.12.2010

Ewolucja struktur gospodarczych w świetle Schumpeterowskiej koncepcji kreatywnej destrukcji/ Anna Kozłowska. Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 2010.


Teoria rozwoju gospodarczego Josepha Aloisa Juliusa Schumpetera powstała  w pierwszych latach XX wieku. Według Schumpetera, koniecznymi warunkami dokonywania się procesów rozwojowych są: innowacja, wprowadzający ją przedsiębiorca i będąca jej konsekwencją kreatywna destrukcja.

Przedmiotem prezentowanej pracy jest badanie wpływu kreatywnej destrukcji na ewolucję struktur gospodarczych dokonującą się w warunkach niedoskonałej mobilności zasobów wytwórczych.

Do realizacji przyjętego celu badawczego autorka wykorzystała badanie empiryczne przeprowadzone dla polskiego przemysłu przetwórczego w latach 1997-2007.

Autorka pracy Anna Kozłowska jest doktorem nauk ekonomicznych, związana z Katedrą Mikroekonomii Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.


Tagi


Artykuły powiązane

Popularne artykuły