• BC NBP

Polityka energetyczna w stosunkach między Unią Europejską a Federacją Rosyjską w latach 2000-2008

08.12.2009

Marcin Bodio Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2009, 370 s. ISBN 978-83-7545-107-8


W latach 2000-2008 nastąpiła zmiana priorytetów współpracy między Unią Europejską a Federacją Rosyjską. Politykę energetyczną uznano za jeden  z podstawowych instrumentów formowania relacji między tymi podmiotami. W poszczególnych rozdziałach autor przedstawia genezę i etapy rozwoju stosunków unijno-rosyjskich w sektorze energetycznym. Omawia politykę energetyczną Unii Europejskiej i Rosji, analizuje przebieg i konsekwencje dialogu energetycznego między stronami. Nakreśla scenariusze rozwoju unijno-rosyjskiej współpracy w dziedzinie energii.Artykuły powiązane

Popularne artykuły

test