Bezrobocie wyzwaniem współczesności

Bezrobocie wyzwaniem współczesności

Bezrobocie wyzwaniem współczesności/ Tomasz Budnikowski.

Przedmiotem publikacji jest zjawisko bezrobocia we współczesnym świecie – jego przyczyny i skutki oraz rozmiary i struktura w skali całego świata. Autor opisuje zależności pomiędzy elastycznością rynku pracy a bezrobociem, politykę rynku pracy wobec masowego bezrobocia. Przedstawia bezrobocie i związane z nim problemy w polskiej gospodarce oraz zmiany, jakie zaszły w systemie zabezpieczenia z tytułu bezrobocia na przestrzeni ostatnich niemalże 20 lat.

Bezrobocie wyzwaniem współczesności/ Tomasz Budnikowski.

Artykuły powiązane

Jak napięte są rynki pracy w Stanach Zjednoczonych?

Kategoria: Trendy gospodarcze
Badanie wskazuje, że rynki pracy w Stanach Zjednoczonych są obecnie bardzo „ciasne” i prawdopodobnie jeszcze przez pewien czas przyczyniać się będą do utrzymania presji inflacyjnej.
Jak napięte są rynki pracy w Stanach Zjednoczonych?

Zatrudnienie musi być (gwarantowane)

Kategoria: Trendy gospodarcze
Gwarancja zatrudnienia to najgorętszy, a jednocześnie najłatwiejszy do realizacji pomysł na uniknięcie wielkiego pocovidowego krachu w światowej gospodarce.
Zatrudnienie musi być (gwarantowane)

Ataki cybernetyczne wyzwaniem dla ubezpieczycieli

Kategoria: Analizy
W czasie pandemii życie w dużej mierze przeniosło się do sieci, a przestępcy to wykorzystują. Rosnące straty z powodu cyberataków sprawiły, że firmy poszukują ochrony ubezpieczeniowej, asekuratorzy zaś podnoszą stawki za cyberpolisy.
Ataki cybernetyczne wyzwaniem dla ubezpieczycieli