Bezrobocie wyzwaniem współczesności

Bezrobocie wyzwaniem współczesności

Bezrobocie wyzwaniem współczesności/ Tomasz Budnikowski.

Przedmiotem publikacji jest zjawisko bezrobocia we współczesnym świecie – jego przyczyny i skutki oraz rozmiary i struktura w skali całego świata. Autor opisuje zależności pomiędzy elastycznością rynku pracy a bezrobociem, politykę rynku pracy wobec masowego bezrobocia. Przedstawia bezrobocie i związane z nim problemy w polskiej gospodarce oraz zmiany, jakie zaszły w systemie zabezpieczenia z tytułu bezrobocia na przestrzeni ostatnich niemalże 20 lat.

Bezrobocie wyzwaniem współczesności/ Tomasz Budnikowski.

Artykuły powiązane

W Polsce nierównowagi wciąż jedne z najmniejszych w Europie

Kategoria: Analizy
W cieniu brexitowej sagi Komisja Europejska przedstawiła raporty z procedury koordynującej politykę gospodarczą w krajach UE. W siedmiu niezadowalająca jest skala zmniejszania nierównowag, wolniejsza nawet niż po europejskim kryzysie zadłużeniowym.
W Polsce nierównowagi wciąż jedne z najmniejszych w Europie

Najbardziej zagrożeni na liście płac

Kategoria: Oko na gospodarkę
Z 6,4 proc. w marcu do 6,6 proc. w kwietniu wzrosła stopa bezrobocia w krajach Unii Europejskiej. Komisja Europejska w swojej najnowszej prognozie przewiduje, że sięgnie ona w tym roku 9,0 proc. Mniej optymistyczne prognozy mówią, że skutki pandemii dla rynku pracy będą jednak o wiele większe.
Najbardziej zagrożeni na liście płac

Malejąca władza pracownicza kontra rosnąca siła monopolu

Kategoria: Trendy gospodarcze
Spadek aktywności związkowej, obniżenie realnej wartości płacy minimalnej, wzrost aktywności akcjonariuszy i rozpowszechnienie się „bezwzględnej” taktyki zarządzania spowodowały redystrybucję dochodów od pracowników na rzecz właścicieli kapitału.
Malejąca władza pracownicza kontra rosnąca siła monopolu