Buffett ponad wartością

20.04.2011
Prem C. Jain; Wiley

Prem C. Jain; Wiley

Prem C. Jain; Wiley

Warren Buffett, to nie tylko skuteczny amerykański inwestor giełdowy, ale także bardzo płodny autor książek. Jego wydana w 2008 roku biografia pt. „The Snowball: Warren Buffett and the Business of Life” („Kula śnieżna: Warren Buffett i biznes życia”) rozeszła się w dziesiątkach tysięcy egzemplarzy na całym świecie. Ale jest też ciekawa książka o Buffecie. To napisana piórem Prema C. Jaina „Buffett Beyond Value: Why Warren Buffett Looks to Growth and Management When Investing” („Buffett ponad wartością: Dlaczego Warren Buffett bada wzrost i zarządzanie gdy inwestuje”).

Rzecz jest interesująca, gdyż opowiada nie tyle dzieje samego słynnego inwestora, co strategię jego inwestowania, zwaną „value investing”, inwestowanie fundamentalne. To lekcja o szacowaniu wartości aktywów giełdowych. Praktycy stosują dwa rodzaje analizy: analizę techniczną (czyli badanie mechanizmów rynkowych, zachowania się rynku, gry podaży i popytu, która na nim zachodzi) i analizę fundamentalną (czyli badanie konkretnych papierów wartościowych i ich emitentów, liczenie zobiektywizowanej wartości akcji i stosunek tej wartości do ceny giełdowej). Buffett uznawany jest przez cały świat finansowy za mistrza podejścia fundamentalnego. Autor „Buffett Beyond Value” rzuca inne światło na legendę inwestora z Omaha. Pokazuje, że korzysta on z obu analiz, ale przede wszystkim, że w swej strategii inwestycyjnej stosuje charakterystyczne wyłącznie dla siebie narzędzia tropienia niedoszacowanych akcji (czy rozpoznawania przeszacowanych):  np. psychologiczną analizę prezesów.

Książkę Jaina powinni przeczytać wszyscy ci, którzy nie mają czasu przedzierać się przez cały dorobek literacki Warrenna Buffetta. Ci, którzy po przeczytaniu jej pozostają w zachwycie, twierdzą w recenzjach i na forach internetowych, że jeśli istnieje jedna pozycja, dzięki której historię sukcesu Buffeta można poznać w całości, to jest to właśnie „Buffett Beyond Value”. Autor wyciągnął esencję ze wszystkich książek inwestora, ale także z rocznych raportów Berkshire Hathaway (firmy ubezpieczeniowej i inwestycyjnej, którą kontroluje Buffet), jego listów do akcjonariuszy, partnerów biznesowych i całej biznesowej korespondencji z ostatnich piętnastu lat.

Na tych, którzy będą czytać – w oryginale, bo nie ukazała się jeszcze wersja polska – książkę Jaina czyha tylko jedno niebezpieczeństwo. Szybko można odnieść wrażenie, że inwestowanie to nic trudnego i wystarczy, czytając prasę, posiąść wiedzę dot. wartości spółek i cech menedżera, by dorobić się milionów. A przecież – mimo iż o swojej strategii inwestorskiej opowiada od lat – Buffett jest wciąż w niedościgniony w skuteczności.


Tagi


Artykuły powiązane