Co inwestor powinien wiedzieć o spółce

Co inwestor powinien wiedzieć o spółce

„Wpływ zakresu ujawnianych informacji na poprawę ochrony inwestorów oraz pozycję konkurencyjną emitentów papierów wartościowych” redakcja naukowa Gertruda Krystyna Świderska, SGH

Książka przedstawia wyniki badań prowadzonych w latach 2007-2009 przez zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej i Instytut Ekonometrii SGH. Autorzy badania przeanalizowali 48 skonsolidowanych raportów rocznych spółek giełdowych. Zbadano obszary, które mogą najmocniej wpływać na sposób postrzegania przedsiębiorstwa  przez jego otoczenie. Zbudowano unikatowy w skali Polski wskaźnik ujawnień korporacyjnych (Polish Corporate Disclosure Index, PCDI). Wyniki badania pokazują, że spółki o wyższym wskaźniku ujawnienia wykazują wyższy poziom ochrony inwestora.

„Wpływ zakresu ujawnianych informacji na poprawę ochrony inwestorów oraz pozycję konkurencyjną emitentów papierów wartościowych” redakcja naukowa Gertruda Krystyna Świderska, SGH

Otwarta licencja


Artykuły powiązane

Poland as the largest hauler in the EU road transport

Kategoria: Business
Poland's dominant position in EU road transport is a result of the growing trade turnover, the liberalization of access to the market of EU transport services and the high price competitiveness of Polish companies.
Poland as the largest hauler in the EU road transport

The geographical diversification of Poland’s foreign trade

Kategoria: Macroeconomics
The increase in the volume of Polish foreign trade is accompanied by growing disparities in the geographical structure of exports and imports. A significant part of Polish exports to EU countries is made up of products imported from the third countries.
The geographical diversification of Poland’s foreign trade

International trade in services is slowing down

Kategoria: Macroeconomics
A significant slowdown in the Polish trade growth in services has been already observed by the end of 2019. The Q4’19 results have been one of the weakest recorded since the end of the global financial crisis The current crisis in the global economy will certainly deepen this trend.
International trade in services is slowing down