Credit rating na międzynarodowym rynku finansowym

Credit rating na międzynarodowym rynku finansowym

Credit rating na międzynarodowym rynku finansowym/ Danuta Dziawgo Warszawa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2010

Bezpieczeństwo inwestowania i operacji finansowych na współczesnym rynku finansowym ma kluczowe znaczenie dla wszystkich uczestników rynku. Przydatnym narzędziem do kontroli i redukcji ryzyka jest credit rating określany jako system oceny i klasyfikacji ryzyka inwestycyjnego, pozwalający porównać poziom wiarygodności finansowej podmiotów. Autorka omawia istotę i klasyfikację credit ratingu, działalność agencji credit ratingu, rozwój credit ratingu w Polsce, niedoskonałości credit ratingu.

Credit rating na międzynarodowym rynku finansowym/ Danuta Dziawgo Warszawa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2010

Artykuły powiązane

Pandemia przetestowała reformy rynku agencji ratingowych

Kategoria: Usługi finansowe
Pandemia COVID-19 stała się pierwszym ważnym testem skuteczności reform rynku agencji ratingowych, będących następstwem kryzysu finansowego sprzed 13 lat.
Pandemia przetestowała reformy rynku agencji ratingowych

Banks are not playing too safe when granting credits

Kategoria: Financial markets
In a sample of over 700 firms analyzed in July and August 2020, refusal to grant a loan was very rare and only affected few per cent of respondents. In particular, incidences of refusal to finance a good investment project due to excessive caution of banks was marginal.
Banks are not playing too safe when granting credits

Banki nie dmuchają na zimne przy udzielaniu kredytów

Kategoria: Usługi finansowe
W analizowanej w lipcu i sierpniu próbie ponad 700 firm odmowa udzielenia kredytów była bardzo rzadka i dotyczyła kilku proc. respondentów. W szczególności, marginalne było zjawisko odmowy finansowania dobrego projektu inwestycyjnego ze względu na nadmierną ostrożność banków.
Banki nie dmuchają na zimne przy udzielaniu kredytów