Ekonomia wiedzy niedoskonałej: kurs walutowy i ryzyko

Ekonomia wiedzy niedoskonałej: kurs walutowy i ryzyko

Roman Frydman, Michael D. Goldberg Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2009, 316 s.

Autorzy rozprawiają się z iluzją wiedzy absolutnej i proponują podejście dopuszczające możliwość  nieprzewidywalnych zmian w strukturze zależności między zmiennymi. Otrzymują w ten sposób prognozy mniej ścisłe, ale za to bardziej wiarygodne.

Roman Frydman, Michael D. Goldberg Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2009, 316 s.

Artykuły powiązane

Kryzys walutowy przewartościowuje turecką gospodarkę

Kategoria: Analizy
Po zaledwie trzech latach przerwy Turcja ponownie zmaga się z lawinowym spadkiem wartości własnej waluty. W odróżnieniu od poprzedniej fali kryzysu, tym razem zdaje się nieszczególnie sprzeciwiać zapoczątkowanym trendom.
Kryzys walutowy przewartościowuje turecką gospodarkę

Prognozowanie inflacji w oparciu o ceny ze sklepów internetowych

Kategoria: Trendy gospodarcze
W analizach ekonomicznych zyskują popularność niekonwencjonalne źródła danych. Nasze badanie potwierdza przydatność cen ze sklepów internetowych w prognozowaniu inflacji cen żywności w Polsce.
Prognozowanie inflacji w oparciu o ceny ze sklepów internetowych