Ewolucjonizm w zarządzaniu: menedżerowie Darwina

Ewolucjonizm w zarządzaniu: menedżerowie Darwina

„Ewolucjonizm w zarządzaniu: menedżerowie Darwina” Łukasz Sułkowski, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 2010

Publikacja podejmuje wątki zastosowania perspektywy neoewolucjonistycznej w naukach społecznych, a szczególnie w naukach o zarządzaniu. Paradygmat neoewolucyjny może być przydatny przy wyjaśnianiu takich zagadnień jak: kultura organizacyjna, sprawowanie władzy, przywództwo, kierowanie ludźmi, podejmowanie decyzji i ryzyka, marketing i zarządzanie strategiczne. Autor skłania się do wyodrębnienia nowego pola badawczego, tj. zarządzania ewolucyjnego, łączącego organizację i zarządzanie z psychologią ewolucyjną oraz ekonomią behawioralną.

Łukasz Sułkowski – prof. nauk ekonomicznych; Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi.

„Ewolucjonizm w zarządzaniu: menedżerowie Darwina” Łukasz Sułkowski, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 2010

Otwarta licencja


Artykuły powiązane

Czytelnicze refleksje o naturze ludzkiej (i ekonomii)

Kategoria: Trendy gospodarcze
Książka prof. Adama Glapińskiego z pewnością zaskoczy niejednego czytelnika, który może spodziewałby się pozycji traktującej np. o polityce pieniężnej czy bankowości centralnej. Tymczasem otrzymał rozważania o człowieku, jego naturze i zasadach funkcjonowania ludzi w  środowisku przyrodniczym.
Czytelnicze refleksje o naturze ludzkiej (i ekonomii)

Neoliberalizm – wszelkie zło tego świata?

Kategoria: Trendy gospodarcze
Neoliberalizm atakowany jest ze wszystkich możliwych stron, a użycie określeń "liberał" czy "neoliberał" traktowane jest jak inwektywa.
Neoliberalizm – wszelkie zło tego świata?