G8 jako instytucja gospodarki światowej

G8 jako instytucja gospodarki światowej

Rafał Matera. Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2009, 425 s. ISBN 978-83-7525-315-3

Rozprawa naukowa na temat miejsca i roli Grupy Ośmiu w gospodarce światowej i organizacjach międzynarodowych w perspektywie ponad 30 lat. Autor omawia uwarunkowania funkcjonowania G8 z uwzględnieniem czynników ekonomicznych, politycznych, historycznych i ideologicznych. Przedstawia realny potencjał ugrupowania oraz wzajemne powiązania ekonomiczne jego członków. Prezentuje osiągnięcia i dorobek G8.

Rafał Matera. Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2009, 425 s. ISBN 978-83-7525-315-3

Tagi


Artykuły powiązane

Czy za kryzysy gospodarcze odpowiadają ekonomiści?

Kategoria: Trendy gospodarcze
Pytanie o to, czy za kryzysy gospodarcze odpowiadają ekonomiści powraca co jakiś czas w dyskursie medialnym, a także naukowym. Nie jest to zresztą pytanie odosobnione. Podobne znaki zapytania stawiane są w odniesieniu do polityków, którzy być może ponoszą część odpowiedzialności za napięcia polityczne.
Czy za kryzysy gospodarcze odpowiadają ekonomiści?

Jak ważny jest rynek ropy naftowej dla gospodarki światowej?

Kategoria: VoxEU
Nowe formy produkcji ropy naftowej cechuje znacznie większa elastyczność. Gdy przedsiębiorstwa z branży szczelinowania hydraulicznego uzyskają znaczący udział w światowej podaży ropy naftowej, będzie to zwiastować początek nowej epoki niższych i bardziej stabilnych cen ropy.
Jak ważny jest rynek ropy naftowej dla gospodarki światowej?

Trendy w gospodarce światowej na 2022 rok

Kategoria: Trendy gospodarcze
Początek roku skłania zwykle do zastanawiania się nad tym, co przyniesie nowy rok. Poniżej subiektywnie wybrane trendy i zjawiska, które mogą być kluczowe dla  kształtowania się koniunktury w gospodarce światowej w 2022 r.
Trendy w gospodarce światowej na 2022 rok