G8 jako instytucja gospodarki światowej

G8 jako instytucja gospodarki światowej

Rafał Matera. Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2009, 425 s. ISBN 978-83-7525-315-3

Rozprawa naukowa na temat miejsca i roli Grupy Ośmiu w gospodarce światowej i organizacjach międzynarodowych w perspektywie ponad 30 lat. Autor omawia uwarunkowania funkcjonowania G8 z uwzględnieniem czynników ekonomicznych, politycznych, historycznych i ideologicznych. Przedstawia realny potencjał ugrupowania oraz wzajemne powiązania ekonomiczne jego członków. Prezentuje osiągnięcia i dorobek G8.

Rafał Matera. Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2009, 425 s. ISBN 978-83-7525-315-3

Tagi


Artykuły powiązane

Davos: Grudki śniegu na trasie światowej gospodarki

Kategoria: Trendy gospodarcze
Słabnąca nieznacznie widoczność i narciarze biegnący różnymi torami po grudkach śniegu. Ale wciąż w ruchu, tylko nieznacznie wolniejszym, pomimo przeciwności. Tak można powiedzieć o stanie światowej gospodarki, używając porównania Christine Lagarde, szefowej Międzynarodowego Funduszu Walutowego.
Davos: Grudki śniegu na trasie światowej gospodarki

Zagrożenia dla światowej gospodarki w 2019 roku

Kategoria: Trendy gospodarcze
Jak głosi sentencja niesłusznie przypisywana Markowi Twainowi, „źródłem problemów nie jest wcale to czego nie wiesz... w istocie w kłopoty wpędza cię to czego jesteś pewien, a co okazuje się nieprawdą". W bieżącym roku największe zagrożenia gospodarcze pojawią się w obszarach, w których inwestorzy nie spodziewają się zmiany tendencji.
Zagrożenia dla światowej gospodarki w 2019 roku

Zagrożenia dla stabilności światowej gospodarki

Kategoria: Trendy gospodarcze
W raportach międzynarodowych instytucji, banków inwestycyjnych i agencji ratingowych pojawiają się ostrzeżenia o możliwej światowej recesji i kryzysie finansowym. Ale ekonomia nie dysponuje metodologią pozwalającą precyzyjnie przewidzieć, kiedy to nastąpi.
Zagrożenia dla stabilności światowej gospodarki