„Good Value: Reflections on Money, Morality and an Uncertain World”

„Good Value: Reflections on Money, Morality and an Uncertain World”

Stephen Green, „Good Value: Reflections on Money, Morality and an Uncertain World” Książka ukaże się niebawem nakładem Atlantic Monthly Press.

Stephen Green, były dyrektor zarządzający banku HSBC i … wyświęcony w 1988 roku pastor Kościoła Anglii, przewodniczący Brytyjskiego Stowarzyszenia Bankowców, w swojej najnowszej książce łączy refleksje natury ekonomicznej z historycznymi, filozoficznymi, a nawet religijnymi, by próbować odpowiedzieć na pytanie, czy kapitalizm to nadal najlepszy system, w którym wszyscy możemy się bogacić. Dochodzi do wniosku, że pomimo wpadek, które doprowadziły do obecnego kryzysu, rynki finansowe są nadal potrzebne. Z drugiej strony potrzebni są jednak przedsiębiorcy, którzy nie tylko gonią za zyskiem, ale trzymają się także twardych zasad.

Stephen Green, „Good Value: Reflections on Money, Morality and an Uncertain World” Książka ukaże się niebawem nakładem Atlantic Monthly Press.

Otwarta licencja


Artykuły powiązane

Kapitalizm jest jak matrix, on nas otacza

Kategoria: Trendy gospodarcze
Kapitalizm to dziś nie tylko produkty i usługi, ale również ramy komunikacji, które poprzedzają i umożliwiają sprzedawanie czegokolwiek. Kapitalizm jest jak matrix, on nas otacza, mówimy nim, myślimy nim – przekonuje Marcin Napiórkowski w książce „Kod kapitalizmu”.
Kapitalizm jest jak matrix, on nas otacza

Czcza teza o „kapitałocenie” odciąga od spraw poważnych

Kategoria: Analizy
Każdy ma prawo do poglądów, ale na nietrafne szkoda czasu. Tyle słów wystarczyłoby w sprawie rzekomego „kapitałocenu” i jego straszliwych konsekwencji, gdyby nie szacunek dla tych wszystkich, którym Rafał Woś starał się namieszać w głowach – jak mniemam – bez powodzenia.
Czcza teza o „kapitałocenie” odciąga od spraw poważnych

Polska i Anglia jako przykłady schumpeterowskiej przedsiębiorczości

Kategoria: Trendy gospodarcze
Schumpeter odkrył, co jest istotą życia: ruch, przedsiębiorczość, zmiana. Kapitalizm to wiecznie zmieniający się system, który nie zna spokoju – mówił prof. Adam Glapiński w czasie wykładu „Teoria rozwoju gospodarczego Josepha Schumpetera”.
Polska i Anglia jako przykłady schumpeterowskiej przedsiębiorczości