„Good Value: Reflections on Money, Morality and an Uncertain World”

„Good Value: Reflections on Money, Morality and an Uncertain World”

Stephen Green, „Good Value: Reflections on Money, Morality and an Uncertain World” Książka ukaże się niebawem nakładem Atlantic Monthly Press.

Stephen Green, były dyrektor zarządzający banku HSBC i … wyświęcony w 1988 roku pastor Kościoła Anglii, przewodniczący Brytyjskiego Stowarzyszenia Bankowców, w swojej najnowszej książce łączy refleksje natury ekonomicznej z historycznymi, filozoficznymi, a nawet religijnymi, by próbować odpowiedzieć na pytanie, czy kapitalizm to nadal najlepszy system, w którym wszyscy możemy się bogacić. Dochodzi do wniosku, że pomimo wpadek, które doprowadziły do obecnego kryzysu, rynki finansowe są nadal potrzebne. Z drugiej strony potrzebni są jednak przedsiębiorcy, którzy nie tylko gonią za zyskiem, ale trzymają się także twardych zasad.

Stephen Green, „Good Value: Reflections on Money, Morality and an Uncertain World” Książka ukaże się niebawem nakładem Atlantic Monthly Press.

Otwarta licencja


Artykuły powiązane

Co osłabia siłę rynkową i ogranicza efekty fuzji?

Kategoria: Trendy gospodarcze
Różnice między cenami zindywidualizowanymi a standardowymi cenami jednolitymi mogą mieć znaczący wpływ na siłę rynkową i efekty fuzji przedsiębiorstw, co powinno zostać uwzględnione w polityce konkurencji.
Co osłabia siłę rynkową i ogranicza efekty fuzji?

World Bank: NBP’s response - swift, large and effective in limiting the economic scarring effects of the pandemic

Kategoria: Macroeconomics
The policy response of Narodowy Bank Polski has been swift and large and effective in limiting the economic scarring effects of the pandemic – adequate liquidity provision remains critical in the short-term. The anti-crisis measures of the Polish government are also adequate, says Asli Demirgüç-Kunt, the chief economist for the Europe and Central Asia region at the World Bank.
World Bank: NBP’s response - swift, large and effective in limiting the economic scarring effects of the pandemic