Innowacje i luka technologiczna w gospodarce globalnej opartej na wiedzy: strukturalne i makroekonomiczne uwarunkowania

Innowacje i luka technologiczna w gospodarce globalnej opartej na wiedzy: strukturalne i makroekonomiczne uwarunkowania

Stanisław Kubielas Warszawa: Uniwersytet Warszawski. Wydział Nauk Ekonomicznych, 2009, 398 s.

Przedmiotem rozważań w prezentowanej książce są mikro- i makroekonomiczne uwarunkowania dynamiki luki technologicznej w globalnej gospodarce opartej na wiedzy. Autor z jednej strony podejmuje analizę sektorowej specyfiki procesów innowacji i transferu technologii, testując hipotezę Gerschenkrona w przekroju sektorowym. Z drugiej strony bada znaczenie uwarunkowań makroekonomicznych luki technologicznej w kontekście podażowych i popytowych czynników innowacji i dyfuzji w gospodarkach doganiających.

Stanisław Kubielas Warszawa: Uniwersytet Warszawski. Wydział Nauk Ekonomicznych, 2009, 398 s.

Artykuły powiązane

Jak wielka jest luka CIT?

Kategoria: Raporty
Luka w podatku dochodowym od osób prawnych – CIT mogła osiągnąć maksymalnie wartość 1,08 proc. PKB w 2017 r. – wynika z najnowszego raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Gdyby została zminimalizowana, prawdopodobnie do budżetu państwa trafiłoby o kilka miliardów złotych więcej.
Jak wielka jest luka CIT?

Mit wymuszonego transferu technologii w Chinach

Kategoria: Trendy gospodarcze
Choć obserwatorzy w krajach rozwiniętych krytykują prezydenta USA Donalda Trumpa za stosowanie przeciwko Chinom tępych narzędzi, takich jak taryfy celne, wielu z nich uważa, że Pekin rzeczywiście stosuje nieuczciwe praktyki handlowe. Ale czy tak jest?
Mit wymuszonego transferu technologii w Chinach

Nie wojna handlowa, a technologiczna

Kategoria: Trendy gospodarcze
Początek nowego roku to czas formułowania prognoz dla gospodarki globalnej. Nieważne czy spoglądamy na przewidywania instytucji międzynarodowych, czy opiniotwórczych redakcji – tematem numer jeden są przewidywania dotyczące relacji USA-Chiny.
Nie wojna handlowa, a technologiczna