Klastry na świecie: studia przypadków

Klastry na świecie: studia przypadków

Bożena Mikołajczyk, Agnieszka Kurczewska, Joanna Fila Warszawa: Difin, 2009, 152 s. ISBN 978-83-7641-152-1

Prezentowana publikacja ukazuje istotę i typologie klastrów oraz ich znaczenie dla rozwoju innowacyjności i konkurencyjności gospodarek, regionów i przedsiębiorstw. Koncepcja klasteringu została omówiona na podstawie literatury polskiej i  światowej oraz analizy przypadków klastrów na świecie, w Europie i Polsce. Przedstawiono inicjatywy klastrowe we Francji, Niemczech, Szwecji, Włoszech, Indiach, Chinach, Japonii, Stanach Zjednoczonych oraz Polsce, porównując je i wskazując na podobieństwa i różnice oraz uwarunkowania ich rozwoju.

Bożena Mikołajczyk, Agnieszka Kurczewska, Joanna Fila Warszawa: Difin, 2009, 152 s. ISBN 978-83-7641-152-1

Artykuły powiązane

Priorytety Inicjatywy Trójmorza a priorytety UE na lata 2019-2024

Kategoria: Trendy gospodarcze
Inicjatywa Trójmorza nie jest dla UE konkurencją, a próbą ściślejszej współpracy regionu, np. w zakresie infrastruktury, głównie pod względem gęstości sieci transportowych i energetycznych wewnątrz krajów, jak i połączeń między państwami Trójmorza, w szczególności na osi północ-południe.
Priorytety Inicjatywy Trójmorza a priorytety UE na lata 2019-2024

Przepływy kapitału do gospodarek państw Inicjatywy Trójmorza

Kategoria: Analizy
Specyfiką napływu kapitału do państw należących do Inicjatywy Trójmorza w latach 2000-2019 było przede wszystkim to, że kraje te absorbowały kapitał głównie w formie bezpośrednich inwestycji zagranicznych.
Przepływy kapitału do gospodarek państw Inicjatywy Trójmorza

Wpływ konfliktów geopolitycznych na handel i wzrost gospodarczy

Kategoria: Trendy gospodarcze
Badanie pokazało, że rozdzielenie światowego systemu handlu na dwa bloki – amerykański i chiński – spowodowałoby w 2040 r. obniżenie światowego dobrobytu o około 5 proc. w porównaniu z sytuacją wyjściową. Straty byłyby największe (ponad 10 proc.) w regionach o niskich dochodach.
Wpływ konfliktów geopolitycznych na handel i wzrost gospodarczy