• Szkoła Główna Handlowa

Kryzys i firma

04.11.2010

Przedsiębiorstwo a kryzys globalny, pod redakcją Romana Sobieckiego i Jerzego W. Pietrewicza, Oficyna Wydawnicza - Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2010


Wydana przez SGH praca „Przedsiębiorstwo a kryzys globalny” to dzieło kilkunastu autorów, w tym praktyków, pełniących funkcje szefów banków lub firm notowanych na warszawskiej giełdzie. Jak napisali we wstępie redaktorzy wydania, w chwili wybuchu ostatniego kryzysu nikt – ani wybitni ekonomiści, ani cenieni menedżerowie – nie był w stanie przewidzieć dalszego rozwoju sytuacji. Współczesna gospodarka światowa funkcjonuje w tak gęstej sieci wzajemnych powiązań i zależności, że przewidywanie stało się niezmiernie trudne. Omawiana książka pozwala lepiej zrozumieć te współzależności. W pierwszej jej części omówiono charakter i przebieg kryzysu, w drugiej jego konsekwencje dla przedsiębiorstw, a w trzeciej warunki osiągania sukcesu przez firmy.


Tagi


Artykuły powiązane