„Menedżerowie i właściciele na rynku kapitałowym”

„Menedżerowie i właściciele na rynku kapitałowym”

„Menedżerowie i właściciele na rynku kapitałowym” Mirosław Bojańczyk, Difin, 19 maja 2010

Mirosław Bojańczyk, znawca funkcjonowania rynku, analizuje wpływ szybko rozwijającego się rynku kapitałowego na funkcjonowanie przedsiębiorstw, w tym głównie zmian w strukturze własnościowej i konsekwencji z tego wynikających dla zarządzania przedsiębiorstwami. Według jednego z recenzentów książki, prof. Wiesława Dębskiego, autor monografii udowadnia, że u podstaw niestabilności rynków kapitałowych i podejmowania nadmiernego ryzyka leży brak odpowiedzialności za decyzje – głównie jako konsekwencja oddzielenia zarządzania od własności. Monografia Bojańczyka zawiera jeszcze drugą tezę, zgodnie z którą negatywny wpływ oddzielenia własności od zarządzania można ograniczyć poprzez wzrost efektywności informacyjnej rynku, a przede wszystkim dzięki egzekwowaniu bezpośredniej, personalnej odpowiedzialności.

dr Mirosław Bojańczyk, pracownik naukowy Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Od ponad 20 lat jest związany z nauką i praktyką gospodarczą. W badaniach podejmuje tematy funkcjonowania rynku kapitałowego, funduszy inwestycyjnych i wycen przedsiębiorstw. Posiada duże doświadczenie praktyczne. Był m.in. głównym księgowym firm, dyrektorem w Citibanku, prezesem jednego z Narodowych Funduszy Inwestycyjnych, wiceprezesem Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego i członkiem Komisji Papierów Wartościowych.

„Menedżerowie i właściciele na rynku kapitałowym” Mirosław Bojańczyk, Difin, 19 maja 2010

Otwarta licencja


Artykuły powiązane

O początkach rynku kapitałowego w III RP

Kategoria: Rynki kapitałowe
Jak powstał współczesny rynek kapitałowy w Polsce, opowiada (nietuzinkowo) Grzegorz Bednarczyk, autor książki „Odrodzenie rynku kapitałowego w Polsce w latach 1991–1994”.
O początkach rynku kapitałowego w III RP

Wpływ konfliktów geopolitycznych na handel i wzrost gospodarczy

Kategoria: Trendy gospodarcze
Badanie pokazało, że rozdzielenie światowego systemu handlu na dwa bloki – amerykański i chiński – spowodowałoby w 2040 r. obniżenie światowego dobrobytu o około 5 proc. w porównaniu z sytuacją wyjściową. Straty byłyby największe (ponad 10 proc.) w regionach o niskich dochodach.
Wpływ konfliktów geopolitycznych na handel i wzrost gospodarczy

Wzrost znaczenia firm supergwiazd

Kategoria: Trendy gospodarcze
Dominacja gigantów technologicznych i innych firm „supergwiazd” ponownie wprowadziła kwestię siły rynkowej do badań ekonomicznych. Niniejszy artykuł dowodzi, że nadszedł już czas, aby oligopol został w pełni wprowadzony do istniejącego zestawu narzędzi makroekonomicznych.
Wzrost znaczenia firm supergwiazd