Nadzór Komisji Nadzoru Finansowego nad rynkiem kapitałowym w Polsce

Nadzór Komisji Nadzoru Finansowego nad rynkiem kapitałowym w Polsce

Rafał Blicharz Bydgoszcz, Katowice: Oficyna Wydawnicza BRANTA, 2009, 364 s. ISBN 978-83-61668-01-5

Tematem monografii jest działalność Komisji Nadzoru Finansowego w zakresie nadzoru nad rynkiem kapitałowym w Polsce – podstawy prawne działania Komisji, struktura organizacyjna, zadania i funkcje, uprawnienia kontrolne, środki nadzorcze, środki ochrony prawnej podmiotów nadzorowanych przez Komisję.

Rafał Blicharz Bydgoszcz, Katowice: Oficyna Wydawnicza BRANTA, 2009, 364 s. ISBN 978-83-61668-01-5

Artykuły powiązane

Pandemia przetestowała reformy rynku agencji ratingowych

Kategoria: Usługi finansowe
Pandemia COVID-19 stała się pierwszym ważnym testem skuteczności reform rynku agencji ratingowych, będących następstwem kryzysu finansowego sprzed 13 lat.
Pandemia przetestowała reformy rynku agencji ratingowych

Ukraina chce integracji z unijnym rynkiem cyfrowym

Kategoria: Trendy gospodarcze
Wyniki przeprowadzonych na zlecenie ukraińskiego rządu badań pokazują, że na integracji z rynkiem cyfrowym UE Ukraina mogłaby wiele zyskać. Nad Dnieprem muszą się jednak bardzo starać, aby wykorzystać tę szansę.
Ukraina chce integracji z unijnym rynkiem cyfrowym

Niemiecki sektor bankowy w szponach niskiej rentowności

Kategoria: Analizy
Niemieckie banki cierpią z powodu niskiej rentowności i wysokich kosztów działania. Pandemia i związany z nią wzrost ryzyka kredytowego utrudni im odbudowę wartości i zmusi do przebudowy modeli biznesowych i dalszych cięć w zatrudnieniu.
Niemiecki sektor bankowy w szponach niskiej rentowności