Nowości w bibliotece NBP (II)

Nowości w bibliotece NBP (II)

Państwo w realiach „nowej gospodarki” : podstawy efektywnej polityki gospodarczej w XXI wieku - Adam P. Balcerzak.

Rynki inwestycji alternatywnych – Małgorzata Mikita, Wanda Pełka.

Warszawa : Wydawnictwo Poltext, 2009, 256 s.

ISBN 978-83-7561-044-4

Publikacja poświęcona szerokiemu wachlarzowi inwestycji alternatywnych począwszy od funduszy hedgingowych, funduszy funduszy, funduszy rynku nieruchomości, private equity/ venture capital, poprzez finansowe instrumenty pochodne, produkty strukturyzowane, konta zarządzane CTA na rynku forex i rynkach terminowych aż po rynek złota i monet kolekcjonerskich, inwestycje w dzieła sztuki i in. Inwestycje alternatywne pozwalają na zwiększenie efektywności portfela oraz jego dywersyfikację.

Autorki: Małgorzata Mikita – dr nauk ekonomicznych SGH, Katedra Finansów i Bankowości Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego w Warszawie ;

Wanda Pełka – dr nauk ekonomicznych SGH ; Katedra Finansów Wyższej Szkoły Handlu i Finansów Międzynarodowych im. F. Skarbka. Recenzent: prof. dr hab. Ryszard Wilczyński. Książka wprowadzona do zbiorów CB NBP – październik 2009 r.

Państwo w realiach „nowej gospodarki”: podstawy efektywnej polityki gospodarczej w XXI wieku – Adam P. Balcerzak. panstwo.jpg

Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, cop.2009, 372 s.

ISBN 978-83-7611-431-6

Temat książki – istota „nowej gospodarki”, makroekonomiczne konsekwencje i analiza stopnia rozwoju „nowej gospodarki” w krajach wysokorozwiniętych, możliwości wpływu państwa na procesy ekonomiczne w warunkach „nowej gospodarki”, analiza najważniejszych przyczyn globalnego kryzysu gospodarczego.

Adam P. Balcerzak – dr, pracownik naukowy Katedry Ekonomii na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu.

Recenzenci: Prof. zw. dr hab. Ewa Okoń-Horodyńska; dr hab. Wojciech Popławski, prof. UMK

Gospodarka socjalistyczna w Polsce: geneza, rozwój, upadek – Maciej Bałtowski.

Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2009, 464 s.

ISBN 978-83-01-16044-9

Państwo w realiach „nowej gospodarki” : podstawy efektywnej polityki gospodarczej w XXI wieku - Adam P. Balcerzak.
panstwo.jpg
panstwo.jpg

Artykuły powiązane

Portret polskiego rynku funduszy inwestycyjnych

Kategoria: Rynki kapitałowe
Jaki wpływ mają polskie fundusze inwestycyjne na różne obszary gospodarki nad Wisłą? Dlaczego nie cieszą się popularnością? Czy są drogie na tle podmiotów z rynków europejskich? Pojawiła się publikacja, która odpowiada na wiele pytań, przynosi garść ciekawostek i podsumowuje ćwierćwiecze krajowego rynku podmiotów inwestowania zbiorowego.
Portret polskiego rynku funduszy inwestycyjnych

Ewolucja funduszy emerytalnych

Kategoria: Analizy
W 2018 r. aktywa funduszy emerytalnych ze 195 krajów świata spadły o 3,3 proc., do 43,2 bln dol. Wynik byłby jeszcze gorszy, gdyby nie to, że w ostatnich latach mniej inwestowały one w akcje.
Ewolucja funduszy emerytalnych

Więcej szkoły, więcej chleba z masłem

Kategoria: Analizy
Współczesny „wyścig zbrojeń” przenosi się z arsenałów i poligonów do szkół i uniwersytetów. Zależność między poziomem wykształcenia, wiedzą a stanem gospodarki i powodzeniem społeczeństw pojawiła się już dawno temu, ale obecnie jest wyjątkowo widoczna. Polacy w tej rywalizacji nie są liderami.
Więcej szkoły, więcej chleba z masłem