Nowości w bibliotece NBP (II)

Nowości w bibliotece NBP (II)

Państwo w realiach „nowej gospodarki” : podstawy efektywnej polityki gospodarczej w XXI wieku - Adam P. Balcerzak.

Rynki inwestycji alternatywnych – Małgorzata Mikita, Wanda Pełka.

Warszawa : Wydawnictwo Poltext, 2009, 256 s.

ISBN 978-83-7561-044-4

Publikacja poświęcona szerokiemu wachlarzowi inwestycji alternatywnych począwszy od funduszy hedgingowych, funduszy funduszy, funduszy rynku nieruchomości, private equity/ venture capital, poprzez finansowe instrumenty pochodne, produkty strukturyzowane, konta zarządzane CTA na rynku forex i rynkach terminowych aż po rynek złota i monet kolekcjonerskich, inwestycje w dzieła sztuki i in. Inwestycje alternatywne pozwalają na zwiększenie efektywności portfela oraz jego dywersyfikację.

Autorki: Małgorzata Mikita – dr nauk ekonomicznych SGH, Katedra Finansów i Bankowości Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego w Warszawie ;

Wanda Pełka – dr nauk ekonomicznych SGH ; Katedra Finansów Wyższej Szkoły Handlu i Finansów Międzynarodowych im. F. Skarbka. Recenzent: prof. dr hab. Ryszard Wilczyński. Książka wprowadzona do zbiorów CB NBP – październik 2009 r.

Państwo w realiach „nowej gospodarki”: podstawy efektywnej polityki gospodarczej w XXI wieku – Adam P. Balcerzak. panstwo.jpg

Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, cop.2009, 372 s.

ISBN 978-83-7611-431-6

Temat książki – istota „nowej gospodarki”, makroekonomiczne konsekwencje i analiza stopnia rozwoju „nowej gospodarki” w krajach wysokorozwiniętych, możliwości wpływu państwa na procesy ekonomiczne w warunkach „nowej gospodarki”, analiza najważniejszych przyczyn globalnego kryzysu gospodarczego.

Adam P. Balcerzak – dr, pracownik naukowy Katedry Ekonomii na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu.

Recenzenci: Prof. zw. dr hab. Ewa Okoń-Horodyńska; dr hab. Wojciech Popławski, prof. UMK

Gospodarka socjalistyczna w Polsce: geneza, rozwój, upadek – Maciej Bałtowski.

Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2009, 464 s.

ISBN 978-83-01-16044-9

Państwo w realiach „nowej gospodarki” : podstawy efektywnej polityki gospodarczej w XXI wieku - Adam P. Balcerzak.
panstwo.jpg
panstwo.jpg

Artykuły powiązane

System z Bretton Woods i jego dziedzictwo – wnioski z konferencji naukowej

Kategoria: Analizy
Po upadku systemu z Bretton Woods zwiększyła się skala dyskrecjonalności polityki pieniężnej. Rosnąca popularność kryptowalut wymusiła na bankach centralnych zainteresowanie pieniądzem cyfrowym, który ponownie może zmienić zasady rządzące polityką pieniężną.
System z Bretton Woods i jego dziedzictwo – wnioski z konferencji naukowej

Czy za kryzysy gospodarcze odpowiadają ekonomiści?

Kategoria: Trendy gospodarcze
Pytanie o to, czy za kryzysy gospodarcze odpowiadają ekonomiści powraca co jakiś czas w dyskursie medialnym, a także naukowym. Nie jest to zresztą pytanie odosobnione. Podobne znaki zapytania stawiane są w odniesieniu do polityków, którzy być może ponoszą część odpowiedzialności za napięcia polityczne.
Czy za kryzysy gospodarcze odpowiadają ekonomiści?