Nowości w bibliotece NBP (II)

Nowości w bibliotece NBP (II)

Państwo w realiach „nowej gospodarki” : podstawy efektywnej polityki gospodarczej w XXI wieku - Adam P. Balcerzak.

Rynki inwestycji alternatywnych – Małgorzata Mikita, Wanda Pełka.

Warszawa : Wydawnictwo Poltext, 2009, 256 s.

ISBN 978-83-7561-044-4

Publikacja poświęcona szerokiemu wachlarzowi inwestycji alternatywnych począwszy od funduszy hedgingowych, funduszy funduszy, funduszy rynku nieruchomości, private equity/ venture capital, poprzez finansowe instrumenty pochodne, produkty strukturyzowane, konta zarządzane CTA na rynku forex i rynkach terminowych aż po rynek złota i monet kolekcjonerskich, inwestycje w dzieła sztuki i in. Inwestycje alternatywne pozwalają na zwiększenie efektywności portfela oraz jego dywersyfikację.

Autorki: Małgorzata Mikita – dr nauk ekonomicznych SGH, Katedra Finansów i Bankowości Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego w Warszawie ;

Wanda Pełka – dr nauk ekonomicznych SGH ; Katedra Finansów Wyższej Szkoły Handlu i Finansów Międzynarodowych im. F. Skarbka. Recenzent: prof. dr hab. Ryszard Wilczyński. Książka wprowadzona do zbiorów CB NBP – październik 2009 r.

Państwo w realiach „nowej gospodarki”: podstawy efektywnej polityki gospodarczej w XXI wieku – Adam P. Balcerzak. panstwo.jpg

Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, cop.2009, 372 s.

ISBN 978-83-7611-431-6

Temat książki – istota „nowej gospodarki”, makroekonomiczne konsekwencje i analiza stopnia rozwoju „nowej gospodarki” w krajach wysokorozwiniętych, możliwości wpływu państwa na procesy ekonomiczne w warunkach „nowej gospodarki”, analiza najważniejszych przyczyn globalnego kryzysu gospodarczego.

Adam P. Balcerzak – dr, pracownik naukowy Katedry Ekonomii na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu.

Recenzenci: Prof. zw. dr hab. Ewa Okoń-Horodyńska; dr hab. Wojciech Popławski, prof. UMK

Gospodarka socjalistyczna w Polsce: geneza, rozwój, upadek – Maciej Bałtowski.

Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2009, 464 s.

ISBN 978-83-01-16044-9

Państwo w realiach „nowej gospodarki” : podstawy efektywnej polityki gospodarczej w XXI wieku - Adam P. Balcerzak.
panstwo.jpg
panstwo.jpg

Artykuły powiązane

Więcej szkoły, więcej chleba z masłem

Kategoria: Analizy
Współczesny „wyścig zbrojeń” przenosi się z arsenałów i poligonów do szkół i uniwersytetów. Zależność między poziomem wykształcenia, wiedzą a stanem gospodarki i powodzeniem społeczeństw pojawiła się już dawno temu, ale obecnie jest wyjątkowo widoczna. Polacy w tej rywalizacji nie są liderami.
Więcej szkoły, więcej chleba z masłem

W migrację trzeba inwestować

Kategoria: Makroekonomia
Polska gospodarka korzysta na napływie pracowników z zagranicy, jednak państwo musi zainwestować w politykę migracyjną, by sytuacja się nie odwróciła. Wspieranie mobilności wewnętrznej może pomagać w równoważeniu nadwyżek i niedoborów siły roboczej, ale wymaga analizy skutków dla lokalnych rynków.
W migrację trzeba inwestować

Portret polskiego rynku detalicznych usług finansowych

Kategoria: Usługi finansowe
Jak szybko rozwija się polski rynek detalicznych usług finansowych? Czy działające na nim instytucje powinny stawiać na dojrzałych bogatych klientów, czy raczej na rządnych nowinek technologicznych milenialsów? Na te i inne ważne pytania odpowiedzi można znaleźć w monografii „Instytucje bankowe i niebankowe na rynku detalicznych usług finansowych w Polsce”.
Portret polskiego rynku detalicznych usług finansowych