Podatki w Unii Europejskiej

Podatki w Unii Europejskiej

Anna Krajewska Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2010, 312 s. ISBN 978-83-208-1845-1

Książka wprowadza Czytelnika w problematykę systemów podatkowych w krajach Unii Europejskiej. Omawia rolę państwa i polityki fiskalnej w gospodarce, funkcje i klasyfikacje podatków, strukturę dochodów budżetowych z tytułu podatków,  opodatkowanie dochodów i konsumpcji, podatki majątkowe, składki na ubezpieczenia społeczne, reformę podatkową w Polsce, wpływ systemu podatkowego na rozwój szarej strefy.

Anna Krajewska Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2010, 312 s. ISBN 978-83-208-1845-1