Podatki w Unii Europejskiej

Podatki w Unii Europejskiej

Anna Krajewska Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2010, 312 s. ISBN 978-83-208-1845-1

Książka wprowadza Czytelnika w problematykę systemów podatkowych w krajach Unii Europejskiej. Omawia rolę państwa i polityki fiskalnej w gospodarce, funkcje i klasyfikacje podatków, strukturę dochodów budżetowych z tytułu podatków,  opodatkowanie dochodów i konsumpcji, podatki majątkowe, składki na ubezpieczenia społeczne, reformę podatkową w Polsce, wpływ systemu podatkowego na rozwój szarej strefy.

Anna Krajewska Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2010, 312 s. ISBN 978-83-208-1845-1

Artykuły powiązane

Większe podatki albo długi

Kategoria: Oko na gospodarkę
Aż 11,7 proc. produktu krajowego brutto wyniosły w następstwie pandemii koronawirusa deficyty budżetowe najbardziej rozwiniętych krajów świata. Dług publiczny zbliżył się do granicy 100 proc. PKB. Większego zadłużenia świat łatwo się nie pozbędzie, chociaż kryzys zwiększa akceptację wzrostu opodatkowania.
Większe podatki albo długi

Korzyści z ustanowienia dolnego limitu opodatkowania osób prawnych

Kategoria: Polityka fiskalna
W dniu 5 czerwca 2021 roku ministrowie finansów państw G7 (tj. grupy siedmiu najbardziej uprzemysłowionych państw świata) zobowiązali się do ustanowienia światowego minimum stawki podatku CIT dla przedsiębiorstw międzynarodowych, w wysokości co najmniej 15 proc.
Korzyści z ustanowienia dolnego limitu opodatkowania osób prawnych