Projektowanie i realizacja szkoleń

Projektowanie i realizacja szkoleń

Projektowanie i realizacja szkoleń/Aldona Andrzejczak/ PWE, Warszawa 2010, wydanie I

W książce przedstawiono warunki dobrego zaplanowania całego procesu szkoleniowego oraz sprawnej i skutecznej jego realizacji. Poruszono problemy związane z identyfikacją i analizą potrzeb szkoleniowych. Opisano działania i narzędzia umożliwiające zaspokojenie tych potrzeb. Omówiono różne metody szkoleniowe pod kątem ich przydatności, uwzględniając specyfikę uczenia się osób dorosłych. Podkreślono znaczenie pracy grupowej, a także doboru miejsca i czasu szkolenia. Zwrócono uwagę na cele i sposoby oceny jego efektów oraz na pomiar jego skuteczności. Przedstawiono najważniejsze wymagania stawiane trenerom, od umiejętności których w dużej mierze zależą wyniki przedsięwzięcia szkoleniowego.

Książka jest przeznaczona dla obecnych i przyszłych szkoleniowców. Skorzystają z niej zarówno osoby mające przygotowanie pedagogiczne, jak i te, które go nie mają. Będzie też z pewnością przydatna dla studentów, którzy przygotowują się do działalności trenerskiej.

Projektowanie i realizacja szkoleń/Aldona Andrzejczak/ PWE, Warszawa 2010, wydanie I

Artykuły powiązane

Kompetencje przyszłości obroną przed cyfrowym bezrobociem

Kategoria: Analizy
Trudno będzie dogonić Zachód, jeśli cyfryzacja Polski postępuje wolniej niż średnio w UE, a młodzi mówią o kryzysie edukacji i umiejętności przyszłości. W efekcie może grozić nam cyfrowe bezrobocie.
Kompetencje przyszłości obroną przed cyfrowym bezrobociem

Bankowość internetowa rozwinie się, bo... #zostańwdomu

Kategoria: Trendy gospodarcze
W marcu wraz z rozszerzaniem się epidemii koronawirusa zyskały na popularności takie pojęcia jak home working i e-learning. Ograniczona mobilność konsumentów pozwala zakładać, że dołączy do nich także home banking.  Zdecydują o tym najbliższe tygodnie.
Bankowość internetowa rozwinie się, bo...  #zostańwdomu

Osobowości przedsiębiorcze

Kategoria: VoxEU
Badania ankietowe autorów wykazały, że przedsiębiorcy wykazują największą tolerancję ryzyka, jak również najsilniejsze poczucie własnej skuteczności oraz potrzebę osiągnięć. Te odkrycia wydają się potwierdzać tezę, że przedsiębiorcy posiadają odrębną osobowość.
Osobowości przedsiębiorcze