The ETF book: all you need to know about exchange-traded funds/ Richard A. Ferri

The ETF book: all you need to know about exchange-traded funds/ Richard A. Ferri

The ETF book: all you need to know about exchange-traded funds/ Richard A. Ferri. Hoboken: John Wiley & Sons, 2009

Exchange-traded funds (ETF) są funduszami inwestycyjnymi, których portfel inwestycyjny złożony jest z akcji, obligacji lub innych instrumentów finansowych, w proporcjach odzwierciedlających wybrany indeks rynkowy. Po raz pierwszy zostały wprowadzone na rynek finansowy w 1993 r. w Stanach Zjednoczonych. Prezentowana publikacja jest swoistym przewodnikiem po świecie exchange-traded funds. Omawia istotę i rodzaje ETF, ich zalety i wady, strategie zarządzania portfelem inwestycyjnym.

The ETF book: all you need to know about exchange-traded funds/ Richard A. Ferri. Hoboken: John Wiley & Sons, 2009

Artykuły powiązane

Unimpressive performance of private equity funds in Poland

Kategoria: Business
They are referred to as the “two and twenty” (or “2 and 20”). This business is also present in Poland, although it isn’t playing any major role. In the United States, and elsewhere in the West, these investment funds are now thriving, venturing beyond their traditional domains. In Poland they have a very limited role, and this isn’t likely to change by much.
Unimpressive performance of private equity funds in Poland

Experiences with conversion of loans denominated in Swiss francs

Kategoria: Financial markets
Is it necessary for central banks to support conversion of Swiss franc-denominated loans? Hungary, Croatia, and Romania all have different experiences in this regard. The outcomes observed in these countries show that assistance on the part of central banks isn’t always the obvious answer.
Experiences with conversion of loans denominated in Swiss francs

Pandemia ożywiła rynek kapitałowy

Kategoria: Rynki kapitałowe
Mimo galopujących zmian technologicznych, rynki finansowe jeszcze przez dekady będą wyglądały podobnie, jak dziś: będą nimi rządziły chciwość i strach, a ludzie będą popełniali błędy finansowe – mówi prof. Krzysztof Borowski z warszawskiej SGH.
Pandemia ożywiła rynek kapitałowy