Współczesna ekonomia: ku nowemu paradygmatowi?

Współczesna ekonomia: ku nowemu paradygmatowi?

Współczesna ekonomia: ku nowemu paradygmatowi? - Janina Godłów-Legiędź Warszawa: C.H. Beck, 2010

Celem opracowania jest analiza podstawowych tendencji metodologicznych i ideologicznych myśli ekonomicznej w XX wieku. Książka została oparta na poglądach czterech laureatów nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii: Ronalda Coase’a, Douglasa Northa, Roberta Fogla i Edmunda Phelpsa. Przedstawienie poglądów wybranych laureatów  nagrody Nobla na tle tendencji rozwoju głównego nurtu  ekonomii XX wieku ma na celu poszukiwanie  argumentów na rzecz tezy, że we współczesnej ekonomii nabierają znaczenia idee, które można uznać za sygnały zmiany paradygmatu tej nauki. 

 Janina Godłów-Legiędź, Współczesna ekonomia: ku nowemu paradygmatowi? Warszawa: C.H. Beck, 2010, 199 s. ISBN 978-83-255-1199-9


 

Współczesna ekonomia: ku nowemu paradygmatowi? - Janina Godłów-Legiędź Warszawa: C.H. Beck, 2010

Artykuły powiązane

Rozwojowy Nobel z ekonomii w 2019 roku

Kategoria: Analizy
Tegoroczni laureaci nagrody Nobla z ekonomii wprowadzili nowe podejście do uzyskiwania wiarygodnych odpowiedzi na pytania o najlepsze sposoby walki z globalnym ubóstwem poprzez ukierunkowaną indywidualnie pomoc. Komitet Noblowski mógłby jednak nagrodę rozdzielić między naukowców bardziej różniących się w poglądach.
Rozwojowy Nobel z ekonomii w 2019 roku

Zaskakujące kulisy powstania Nagrody Nobla z ekonomii

Kategoria: Trendy gospodarcze
Peter Nobel, z rodziny słynnego wynalazcy, porównał ekonomicznego Nobla do „kukułczego jaja”, które zostało podrzucone bez woli „rodziców”, czyli fundacji przyznającej nagrody. Kulisy tego wydarzenia opisują Avner Offer i Gabriel Söderberg w książce „The Nobel Factor: The Prize in Economics, Social Democracy, and the Market Turn”.
Zaskakujące kulisy powstania Nagrody Nobla z ekonomii

Ekonomiczny Nobel za łagodzenie ubóstwa

Kategoria: Trendy gospodarcze
Ceremonia wręczenia Nagrody Banku Szwecji w dziedzinie nauk ekonomicznych pamięci Alfreda Nobla, która odbyła się 10 grudnia, jest dobrą okazją do przybliżenia osiągnięć tegorocznych laureatów. Dwa dni wcześniej w Sztokholmie troje noblistów wygłosiło, zgodnie z coroczną tradycją, wykłady noblowskie.
Ekonomiczny Nobel za łagodzenie ubóstwa