Współczesna ekonomia: ku nowemu paradygmatowi?

Współczesna ekonomia: ku nowemu paradygmatowi?

Współczesna ekonomia: ku nowemu paradygmatowi? - Janina Godłów-Legiędź Warszawa: C.H. Beck, 2010

Celem opracowania jest analiza podstawowych tendencji metodologicznych i ideologicznych myśli ekonomicznej w XX wieku. Książka została oparta na poglądach czterech laureatów nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii: Ronalda Coase’a, Douglasa Northa, Roberta Fogla i Edmunda Phelpsa. Przedstawienie poglądów wybranych laureatów  nagrody Nobla na tle tendencji rozwoju głównego nurtu  ekonomii XX wieku ma na celu poszukiwanie  argumentów na rzecz tezy, że we współczesnej ekonomii nabierają znaczenia idee, które można uznać za sygnały zmiany paradygmatu tej nauki. 

 Janina Godłów-Legiędź, Współczesna ekonomia: ku nowemu paradygmatowi? Warszawa: C.H. Beck, 2010, 199 s. ISBN 978-83-255-1199-9


 

Współczesna ekonomia: ku nowemu paradygmatowi? - Janina Godłów-Legiędź Warszawa: C.H. Beck, 2010

Artykuły powiązane

Boston najlepszy dla młodych ekonomistów

Kategoria: VoxEU
Młodzi ekonomiści nagradzani w ostatnim okresie za prace naukowe najczęściej studiowali, do momentu uzyskania doktoratu, w Stanach Zjednoczonych, a w szczególności - w Bostonie - takie wnioski wynikają z badań autora niniejszego artykułu.
Boston najlepszy dla młodych ekonomistów

Nobel z ekonomii - blaski i cienie badań empirycznych

Kategoria: Trendy gospodarcze
Przewrót empiryczny zapoczątkował erę wnioskowania przyczynowego, które skupia się na dowodach. Dodatkowo, zwiększył wiarygodność ekonomistów w oczach społeczeństwa, ponieważ zbliżył ich do realnych problemów ludzi. Również ekonomia uprawiana w Polsce powinna podążać w tym kierunku.
Nobel z ekonomii - blaski i cienie badań empirycznych

Czytelnicze refleksje o naturze ludzkiej (i ekonomii)

Kategoria: Trendy gospodarcze
Książka prof. Adama Glapińskiego z pewnością zaskoczy niejednego czytelnika, który może spodziewałby się pozycji traktującej np. o polityce pieniężnej czy bankowości centralnej. Tymczasem otrzymał rozważania o człowieku, jego naturze i zasadach funkcjonowania ludzi w  środowisku przyrodniczym.
Czytelnicze refleksje o naturze ludzkiej (i ekonomii)