Pięć kroków do obniżenia długu publicznego

Z analizy danych za rok 2015 i 2016 wynika, że reguła wydatkowa nie powstrzymuje narastania długu. Mimo dyrektywy unijnej zalecającej stosowanie reguł fiskalnych i nadzoru celów budżetowych w latach 2010-2016 jedynie siedem krajów UE obniżyło poziom długu wobec PKB.