Skutki starzenia się społeczeństwa poniosą emeryci

Wydatki emerytalne w Polsce nie zmienią się istotnie w stosunku do PKB pomiędzy 2016 a 2050 rokiem – wynika z raportu Ageing Working Group działającej przy Komisji Europejskiej. Radykalnie spadnie natomiast stopa zastąpienia.