W tym roku można się spodziewać tylko umiarkowanego wzrostu cen ropy

Po znaczącym wzroście cen ropy naftowej na światowych rynkach w drugiej połowie 2017 r. w tym roku raczej nie dojdzie do większych podwyżek ani załamania się produkcji. Ograniczenie wydobycia w krajach OPEC i Rosji zostało zbalansowane wzrostem produkcji w krajach nienależących do tego quasi-kartelu.