Wydatki na konsumpcję rosną w większym tempie niż cała chińska gospodarka

13.05.2017
Chińska zmiana modelu gospodarczego zaczyna przynosić efekty. Zmniejsza się znaczenie eksportu, a wydatki na konsumpcję rosną. Ceną transformacji jest jednak niższa dynamika wzrostu PKB.

 

Chiny odchodzą od dotychczasowego modelu opierającego się głównie na inwestycjach infrastrukturalnych i eksporcie do krajów rozwiniętych i chcą zwiększyć znaczenie konsumpcji w gospodarce. Zapoczątkowana w pierwszych latach dekady transformacja zaczyna być coraz wyraźniej widoczna w ekonomicznych wskaźnikach.

Wydatki na konsumpcję rosną w większym tempie niż cała chińska gospodarka. Od 2010 r. sprzedaż dóbr konsumpcyjnych w relacji do PKB zwiększyła się o 7 pkt proc. Stosunek wolumenu eksportu do wielkości produkcji zmniejsza się od początku dziesięciolecia, a w ciągu ostatnich trzech lat trend ten wyraźnie przyspieszył.

Chińczycy mają coraz większy apetyt, by konsumować na kredyt. Od 2012 roku rośnie dość szybko zadłużenie gospodarstw domowych – w relacji do PKB jest to wzrost o kilkanaście procent.

Większy popyt wewnętrzny i niższy eksport wpływają również na strukturę produkcji chińskiej gospodarki – szybko rośnie znaczenie usług, a maleje przemysłu.

Niestety zmiana modelu gospodarczego odbija się niekorzystnie na dynamice PKB. W ubiegłym dziesięcioleciu wskaźnik ten rósł w średnim tempie 10,5 proc. Od kilku lat oscyluje on wokół 6 – 8 proc.


Tagi


Artykuły powiązane

Popularne artykuły

test