Zmieniający się charakter pracy

W minionym stuleciu postęp technologiczny stworzył więcej miejsc pracy, niż zlikwidował. Innowacje zmieniają charakter pracy, co prowadzi do zapotrzebowania na pracowników o większych umiejętnościach i zdolnościach adaptacyjnych. Zmieniają się także warunki pracy.