Inni piszą

Eurotower, EBC, Frankfurt
ryzyko
VOX_Uzytecznosc walut miedzynarodowych_Envato
VOX_Who are you going to believe_3_CC BY
Globalne przeplywy kapitalu sa zwiazane z globalnym ryzykiem (O)
VOX_Automatic stabilisers in banking_photodune_envato
Wplyw kryzysu bankowego na sredni poziom liberalizacji finans.
Stefan Gerlach_of
Davies_Howard_PS-db_
Spence-Michael_of