Zaobserwowane

Globalny wsk. rownosci plci
Pięc najw. zagrożen dla swiata
Wzrost cen na rynku nieruch. w kr. UE (O)
Ekonomiczne korzysci z czystego powietrza
OKO_28.12.2019_Wsk. handlu elektronicznego_Liderzy handlu elektr. na swiecie
zywnosc_wydatki_UE
Wsparcie społeczne w kr. europejskich
Syntetyczny ranking polityki wsparcia rolnictwa
Wydatki na zdrowie
Recykling odpadow z plastiku