Zaobserwowane

Koszty mieszkaniowe w krajach OECD
Udział osób 66+ w społeczeństwach europejskich
Udział osób uzyskujących informacje ze stron internetowych władz publicznych
Udział usług w wartości dodanej górnictwa
Luka pomiedzy zarobkami kobiet i mezczyzn
Eksport towarów z kr. Unii Europejskiej
OKO_Ryzyko biedy_22.02.2020
Płaca minimalna w krajach europejskich
OKO Energia odnawialna
OKO_01.02.2020_Gospodarki z kontrola cen