Cyfrowa rewolucja na świecie

(infografika: Dariusz Gąszczyk)

(infografika: Dariusz Gąszczyk)

Polska zajmuje w Europie 28. miejsce pod względem ucyfrowienia gospodarki, państwa i siły roboczej.

Wskaźnik Cyfryzacji Kraju obliczony przez analityków think-tanku Polityka Insight pokazuje m.in.: jak bardzo w państwie popularny jest sprzęt komputerowy w firmach, jak często przedsiębiorstwa korzystają z CRM-ów i innych systemów informatycznych, czy oferują zakupy przez internet, a ponadto jak chętnie państwo udostępnia dane online (open government data) oraz jaki jest stan kompetencji cyfrowych konsumentów i pracowników.

  1. Najlepiej ucyfrowione kraje to: Norwegia, Islandia, Dania, Finlandia, Holandia i Szwecja.
  2. Szybko doganiają czołówkę: Wielka Brytania, Luksemburg, Belgia, Irlandia, Austria, Estonia, Malta i Niemcy.
  3. Przeciętniacy, to kraje o wartości Wskaźnika Cyfryzacji Kraju między 40 a 50 pkt: Litwa, Francja, Hiszpania, Słowenia, Czechy, Portugalia, Łotwa i Słowacja.
  4. Maruderzy, czyli ostatnie w zestawieniu kraje, które mają przeciętnie najsłabsze wyniki (poniżej 40 pkt: Włochy, Chorwacja, Węgry, Cypr, Grecja, Bułgaria, Rumunia, Polska.

Wskaźniki wszystkich krajów europejskich rosną równomiernie – średni wzrost przez ostatnie sześć lat wynosi 13 pkt. Wyjątki widoczne na wykresie to m.in. Litwa, Estonia i Łotwa, które mają najwyższy przyrost w Europie.

Najwolniej zwiększył się wskaźnik cyfryzacji w Niemczech, na Węgrzech i we Francji. Patrząc na postęp procentowy europejskimi liderami okażą się najsłabsze kraje: Rumunia, Bułgaria oraz Grecja i Chorwacja. Wysoko też plasują się kraje bałtyckie i Polska.

(źródło: raport Polityka Insight „Czas na przyspieszenie – cyfryzacja gospodarki Polski”)

(infografika: Dariusz Gąszczyk)

Otwarta licencja


Tagi


Artykuły powiązane

Nie tak szybka konwergencja we wschodniej części UE

Kategoria: Analizy
Europejski Urząd Statystyczny (Eurostat) opublikował dwie kluczowe dane porównawcze dotyczące rozwoju państw członkowskich Unii Europejskiej, na podstawie których szacowana jest tzw. konwergencja. Pokazują one systematyczny wzrost poziomu konwergencji w krajach wschodniej części UE, choć po kryzysie 2008 roku proces doganiania bogatszych państw Unii znacznie spowolnił.
Nie tak szybka konwergencja we wschodniej części UE

O integracji wielu prędkości bez emocji

Kategoria: Analizy
W opinii wielu europejskich polityków pozostawanie poza strefą euro to skazywanie się na członkostwo w UE drugiej kategorii. Możliwa jest zaś integracja monetarna bez silnych więzi instytucjonalnych. W różnych obszarach współpracy dopuszczalne są różne „prędkości integracji”.
O integracji wielu prędkości bez emocji

Rynek farmaceutyczny w Europie Środkowej i Południowej stale rośnie

Kategoria: Analizy
Polskie firmy farmaceutyczne oferują wykwalifikowanych pracowników, niskie koszty pracy, know-how i rosnące doświadczenie. W 2017 r. Polska wytworzyła produkty farmaceutyczne o wartości 3,1 mld euro, co stawia ją na szóstym miejscu w Europie.
Rynek farmaceutyczny w Europie Środkowej i Południowej stale rośnie