• Obserwator Finansowy

Cyfrowa rewolucja na świecie

27.02.2016

(infografika: Dariusz Gąszczyk)

(infografika: Dariusz Gąszczyk)

Polska zajmuje w Europie 28. miejsce pod względem ucyfrowienia gospodarki, państwa i siły roboczej.

Wskaźnik Cyfryzacji Kraju obliczony przez analityków think-tanku Polityka Insight pokazuje m.in.: jak bardzo w państwie popularny jest sprzęt komputerowy w firmach, jak często przedsiębiorstwa korzystają z CRM-ów i innych systemów informatycznych, czy oferują zakupy przez internet, a ponadto jak chętnie państwo udostępnia dane online (open government data) oraz jaki jest stan kompetencji cyfrowych konsumentów i pracowników.

  1. Najlepiej ucyfrowione kraje to: Norwegia, Islandia, Dania, Finlandia, Holandia i Szwecja.
  2. Szybko doganiają czołówkę: Wielka Brytania, Luksemburg, Belgia, Irlandia, Austria, Estonia, Malta i Niemcy.
  3. Przeciętniacy, to kraje o wartości Wskaźnika Cyfryzacji Kraju między 40 a 50 pkt: Litwa, Francja, Hiszpania, Słowenia, Czechy, Portugalia, Łotwa i Słowacja.
  4. Maruderzy, czyli ostatnie w zestawieniu kraje, które mają przeciętnie najsłabsze wyniki (poniżej 40 pkt: Włochy, Chorwacja, Węgry, Cypr, Grecja, Bułgaria, Rumunia, Polska.

Wskaźniki wszystkich krajów europejskich rosną równomiernie – średni wzrost przez ostatnie sześć lat wynosi 13 pkt. Wyjątki widoczne na wykresie to m.in. Litwa, Estonia i Łotwa, które mają najwyższy przyrost w Europie.

Najwolniej zwiększył się wskaźnik cyfryzacji w Niemczech, na Węgrzech i we Francji. Patrząc na postęp procentowy europejskimi liderami okażą się najsłabsze kraje: Rumunia, Bułgaria oraz Grecja i Chorwacja. Wysoko też plasują się kraje bałtyckie i Polska.

(źródło: raport Polityka Insight „Czas na przyspieszenie – cyfryzacja gospodarki Polski”)

(infografika: Dariusz Gąszczyk)

Tagi


Artykuły powiązane