Zaobserwowane

Kryteria udzielania i popyt na kredyty dla przedsiębiorstw
Pawel Borys Fot PFR
ceny-pradu-w-ue
Ursula von der Leyen
sprzedaz-detaliczna-po-wybuchu-pandemii
Rezerwa Federalna (US Government Works)
19.05_amiany_wartości_dodanej_UE_Chiny
popyt-i-podaz-na-obligacje-skarbowe-w-marcu (1)
efektywnosc-i-ryzyko-strategii-inwestycyjnych
saldo-finansow-publicznych