Zaobserwowane

Gospodarka USA nadal bardzo słaba

Gospodarka USA nadal bardzo słaba

Raport na temat pełnego uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w III etapie Unii Gospodarczej i Walutowej 2009
Ekonomiści Merrill Lynch w 2004 r. stworzyli model obecnego kryzysu

Ekonomiści Merrill Lynch w 2004 r. stworzyli model obecnego kryzysu

DeLong: Rośnie groźba, że powtórzy się Wielki Kryzys

DeLong: Rośnie groźba, że powtórzy się Wielki Kryzys

Becker: redukować deficyt obniżką podatków

Becker: redukować deficyt obniżką podatków

Nierównowaga w globalnym handlu nie spowoduje II fali kryzysu

Nierównowaga w globalnym handlu nie spowoduje II fali kryzysu

Sztuka czytania informacji na temat bezrobocia

Sztuka czytania informacji na temat bezrobocia

Gdyby Kongres odrzucił pakiet stymulacyjny, to powtórzyłby się Wielki Kryzys

Gdyby Kongres odrzucił pakiet stymulacyjny, to powtórzyłby się Wielki Kryzys

Polskie inwestycje bezpośrednie za granicą

Polskie inwestycje bezpośrednie za granicą

NBP Departament Statystyki, opubl. 10. 2009
Zadłużenie zagraniczne Polski 1999-2009