Polska wśród najatrakcyjniejszych krajów UE

Kraje Europy północnej: Niemcy, Estonia, Łotwa oraz Polska oferują największe możliwości dla firm i pracowników w Unii Europejskiej - wynika z raportu Banku Światowego. Bank podkreśla, że Polska najszybciej na świecie - oprócz Korei Płd. - przesunęła się do krajów o wysokich dochodach z grupy o średnich dochodach.
Polska wśród najatrakcyjniejszych krajów UE

Tim Evanson (CC BY-SA)

„Kraje Europy północnej: Niemcy, Estonia, Łotwa oraz Polska oferują największe możliwości dla firm i pracowników w Unii Europejskiej, ponieważ zdecydowana większość młodych – w tym pochodzących z gorzej sytuowanych środowisk – posiada w tychże krajach podstawowe umiejętności oceniane w badaniu PISA, zaś firmy mają dobre warunki do rozwoju. Kraje Europy północnej i Niemcy korzystają także z otoczenia wspierającego innowacje, co sprawia, że gospodarki te stają się liderami pod względem produktywności” – czytamy w raporcie „Growing United: Upgrading Europe’s Convergence Machine”.”Dziesięć lat po ostatniej fali akcesji [do UE] nowe państwa członkowskie odnotowują wzrosty należące do najwyższych na świecie: Polska najszybciej na świecie – oprócz Korei Płd. – przesunęła się do krajów o wysokich dochodach z grupy o średnich dochodach” – czytamy dalej w raporcie.

Według Banku Światowego, postęp technologiczny wspiera najlepiej zarabiających pracowników i najlepsze firmy w dobrze rozwiniętych regionach. Gdzie indziej z kolei – w słabszych regionach – przyczynia się do większego bezrobocia i biedy. „Unia Europejska to wyjątkowy przykład ‚maszyny konwergencji’ od ponad 60 lat napędzającej wzrost gospodarczy i dobrobyt ludzi oraz firm w Europe. Konwergencja nie jest jednak dana raz na zawsze. Stąd też potrzeba konkretnych działań, tak aby wszyscy z tego postępu korzystali” – powiedziała prezes Banku Światowego Kristalina Georgieva, cytowana w komunikacie poświęconym raportowi. „Aby rozwój był dalej możliwy, ludzie powinni mieć umiejętności pozwalające korzystać z istniejących możliwości. Większy dostęp do edukacji i szkoleń, w połączeniu z lepszym otoczeniem biznesu pozwoli utworzyć więcej miejsc pracy dla większej liczby ludzi” – dodała Georgieva.

W raporcie wskazano również, że można zrobić więcej, aby wspierać europejską przedsiębiorczość. Rosnąca w ciągu ostatnich 20 lat różnica w produktywności pomiędzy południową a północną Europą ilustruje wyzwania z jakimi boryka się obecnie kontynent. Od końca lat 90. do dziś, wzrost produktywności w Europie północnej zwolnił z 2 procent do 1,5 procent, zaś w Europie południowej to spowolnienie jest dwa razy szybsze.

Niska jakość edukacji w niektórych regionach UE dodatkowo sprzyja powstawaniu gospodarczych i społecznych nierówności pomiędzy bogatymi i biednymi. W połowie krajów UE ponad 20 proc. piętnastolatków nie posiada podstawowych umiejętności czytania ze zrozumieniem i umiejętności matematycznych. W krajach takich jak Bułgaria, Malta, Rumunia czy Słowacja ten odsetek przekracza 30 proc., podała instytucja. „Europa ma jedne z najlepszych systemów edukacji na świecie – systemy, które dają szanse zdecydowanej większości uczących się, wyposażając ich w ważne umiejętności poznawcze. Kraje z takimi systemami edukacji – Estonia, Finlandia, Dania, Irlandia, Holandia czy Polska – są dobrze przygotowane do tego, by w przyszłości pracownicy mogli korzystać z przyspieszających zmian technologicznych” – czytamy w raporcie.

Poprawa otoczenia biznesu w UE pozwoliłaby firmom rozwijać się także na szczeblu regionalnym, dzięki innowacjom i nowym technologiom, podkreślił także Bank Światowy.

(ms)

Tim Evanson (CC BY-SA)

Artykuły powiązane

Anatomia transatlantyckiego spowolnienia produktywności

Kategoria: Trendy gospodarcze
Od 2005 roku tempo wzrostu produktywności w Stanach Zjednoczonych i Europie spadło poniżej 1 proc. Najważniejszą przyczyną tego zjawiska było zmniejszenie roli innowacji, a nie spadek poziomu inwestycji.
Anatomia transatlantyckiego spowolnienia produktywności

Kompetencje przyszłości obroną przed cyfrowym bezrobociem

Kategoria: Analizy
Trudno będzie dogonić Zachód, jeśli cyfryzacja Polski postępuje wolniej niż średnio w UE, a młodzi mówią o kryzysie edukacji i umiejętności przyszłości. W efekcie może grozić nam cyfrowe bezrobocie.
Kompetencje przyszłości obroną przed cyfrowym bezrobociem

Technologia niewystarczająco napędza produktywność

Kategoria: Trendy gospodarcze
Wzmocnienie innowacyjności, konkurencyjności, zbliżenie nauki i biznesu, inwestycje w kapitał ludzki oraz zrównoważona gospodarka. Te rozwiązania są warunkami wzrostu produktywności - wynika z konferencji NBP "Tajemnica niskiego wzrostu produktywności w Europie".
Technologia niewystarczająco napędza produktywność