EBI: Brak siły roboczej i biurokracja przeszkodami w inwestycjach

Choć polskie firmy zwiększają kapitał zakładowy, to ich działalność inwestycyjna nadal utrzymuje się poniżej średniej UE. Główną przeszkodą dla dalszych inwestycji jest brak fachowej siły roboczej – wynika z badania EBI dotyczącego inwestycji i finansowania inwestycyjnego.
EBI: Brak siły roboczej i biurokracja przeszkodami w inwestycjach

Jako jedną z zapór inwestycji samorządowcy wskazują długi czas oczekiwania na uzyskanie wymaganych zezwoleń (Fred Romero, CC BY)

Zdaniem badaczy Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) prognozy makroekonomiczne w Polsce są wciąż stabilne i obiecujące. „Dynamiczny wzrost gospodarczy będzie prawdopodobnie nadal trwał w 2018 roku dzięki wysokiej konsumpcji prywatnej i ożywieniu inwestycji” – sądzą autorzy sprawozdania. Ich zdaniem jednak „konieczne jest rozwiązanie ważnych problemów strukturalnych”.

Stopa na niskim poziomie

„Mimo wyraźnie wysokiego wzrostu aktywności inwestycyjnej w sektorze przedsiębiorstw, stopa inwestycji przedsiębiorstw w Polsce jest na jednym z najniższych poziomów w UE” – ocenia Vazil Hudák, wiceprezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego, cytowany przez autorów raportu.

Wiceprezes Hudák zauważa, że „szczególnie niskie” są inwestycje w wartości niematerialne, „nawet w porównaniu z innymi państwami członkowskimi UE, które są w trakcie nadrabiania zaległości”. Zapewnia, że EBI jest gotowy zapewnić konieczne finansowanie, by Polska mogła „zmienić swój model wzrostu dzięki inwestycjom wysokiej jakości oraz kontynuować pomyślną konwergencję gospodarczą z UE”.

W ostatnim roku działalność inwestycyjna wzmogła się w większości polskich firm. Korzystna tendencja będzie się utrzymywać – w tym roku ożywienie działalności inwestycyjnej ma nastąpić we wszystkich działach gospodarki – przewidują twórcy opracowania. Nie można jednak zapomnieć, że 24 proc. polskich firm uważa, że ich nakłady inwestycyjne w ciągu ostatnich trzech lat były niewystarczające. To wynik gorszy niż średnia w UE (15 proc.).

Za mało fachowców, za dużo przepisów

Największe przeszkody, które utrudniają dokonywanie inwestycji to, jak wskazują przedsiębiorcy, niedobór fachowej siły roboczej (89 proc.) i niepewność co do przyszłości (87 proc). Około 70 proc. badanych do głównych przeciwności zaliczyło też przepisy oraz ograniczenia dotyczące rynku pracy i działalności gospodarczej. Zdaniem badaczy EBI, te niekorzystne zjawiska występują w Polsce częściej, niż wynika to ze średniej w UE.

„Aby utrzymać obecną dynamikę rozwoju gospodarczego Polska musi zmienić swój model wzrostu” – sądzi Debora Revoltella, dyrektor ds. ekonomicznych w Europejskim Banku Inwestycyjnym, cytowana przez gospodarzy konferencji. Zdaniem przedstawicielki EBI, nasz kraj powinien skupić się na produktywności oraz inwestycjach prywatnych i publicznych „w podstawy gospodarki opartej na wiedzy”.

Wymagania przeszkadzają gminom

W uzupełnieniu corocznego badania przedsiębiorstw przeprowadzono także jednorazowe badanie dotyczące gmin. W ciągu ostatnich pięciu lat niemal 60 proc. gmin w Polsce odnotowało wzrost inwestycji, a 9 proc. spadek. Aż 38 proc. gmin w Polsce ocenia, że działalność inwestycyjna na ich obszarze jest niezadowalająca. Jako główne zapory inwestycji infrastrukturalnych samorządowcy wskazują długi czas oczekiwania na uzyskanie wymaganych zezwoleń i utrudniony dostęp do finansowania zewnętrznego. Do finansowania wydatków na infrastrukturę gminy wykorzystują głównie własne zasoby oraz środki pochodzące z programów UE.

EBI to instytucja unijna, która udziela kredytów długoterminowych. Udziałowcami banku są państwa członkowskie UE. W tym roku mija 60. rocznica działalności EBI. Bank został utworzony w 1958 roku na mocy traktatu rzymskiego podpisanego na rok przed ustanowieniem Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, czyli obecnej Unii Europejskiej (UE). W Polsce, gdzie EBI prowadzi działalność od 1990 roku, bank sfinansował około 420 zadań i programów inwestycyjnych o wartości około 65 mld euro. Polska jest największym odbiorcą środków EBI wśród państw, które przystąpiły do UE od 2004 roku.

Wnioski z dorocznego opracowania poświęconego inwestycjom i finansowaniu inwestycyjnemu przedstawiono 13 kwietnia na wspólnej konferencji NBP i EBI w Warszawie.

>>Raport „Badanie EBI dotyczące inwestycji 2017. Polska”

(Oprac. WK/OF)

Jako jedną z zapór inwestycji samorządowcy wskazują długi czas oczekiwania na uzyskanie wymaganych zezwoleń (Fred Romero, CC BY)

Tagi


Artykuły powiązane

Cyfryzacja przedsiębiorstw w czasie pandemii COVID-19

Kategoria: Trendy gospodarcze
Pandemia przyspieszyła transformację cyfrową, która stała się integralną częścią społeczeństwa oraz przetrwania europejskich i amerykańskich firm. Unia Europejska pozostaje jednak w tyle za Stanami Zjednoczonymi pod względem cyfryzacji przedsiębiorstw.
Cyfryzacja przedsiębiorstw w czasie pandemii COVID-19

Team Europe: Europejska drużyna dla globalnego rozwoju

Kategoria: Analizy
Odpowiadając na globalny kryzys pandemiczny i związane z nim potrzeby krajów rozwijających się UE zadziałała jako jedna europejska drużyna (Team Europe). Bezprecedensowe działania podjęte przez UE w związku z agresją Rosji na Ukrainę dają dużą nadzieję, że tak nadal będzie.
Team Europe: Europejska drużyna dla globalnego rozwoju

Rozwój w gospodarce po pandemii

Kategoria: Trendy gospodarcze
Duże sektory gospodarki europejskiej, szczególnie małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), potrzebują innowacji i wdrożenia technologii cyfrowych, by nie pozostać w tyle. Pomoc strategiczna w formie zapewniania płynności musi przekształcić się w bardziej ukierunkowane zachęty do transformacji strukturalnej.
Rozwój w gospodarce po pandemii