Fed zmienia metodę komunikowania się z rynkiem

08.03.2017
Janet Yellen, szefowa Rezerwy Federalnej, ujawniła szczegóły nowej metody komunikacji z rynkami finansowymi. To wykresy wachlarzowe – w miniony piątek Fed opublikował po raz pierwszy te, które dotyczą prognoz wzrostu gospodarczego, poziomu inflacji i bezrobocia.
Podczas sympozjum w Jackson Hole Janet Yellen była optymistką jeśli chodzi o możliwości Fed teraz i w przyszłości (Fot. Federalreserve)

Janet Yellen dała jasny sygnał o gotowości do podniesienia stóp. W tym roku jest możliwy wzrost o 0,75 proc.

Janet Yellen dała jasny sygnał o gotowości do podniesienia stóp. W tym roku jest możliwy wzrost o 0,75 proc.

Janet Yellen, szefowa Rezerwy Federalnej, ujawniła szczegóły nowej metody komunikacji z rynkami finansowymi w przeddzień marcowego posiedzenia Federalnego Komitetu ds. Otwartego Rynku (Federal Open Market Committee, FOMC), podczas którego oczekuje się kolejnej podwyżki fed funds.

W piątek 3 marca amerykański bank centralny po raz pierwszy opublikował wykresy wachlarzowe dotyczące prognoz wzrostu gospodarczego, poziomu inflacji i bezrobocia opracowywanych przez tę instytucję. Ma to wspierać komunikację Fed z rynkami w zakresie polityki pieniężnej.

Banki centralne od dłuższego czasu zmagały się z kwestią odpowiedniej komunikacji z uczestnikami rynku dotyczącej niepewności realizacji ich prognoz. Znacznie łatwiej bowiem podać konkretną wartość i ryzykować wprowadzenie odbiorców w błąd, niż wyjaśniać niuanse dotyczące prognozy. Wykres wachlarzowy umożliwia zaś ukazywanie tych niuansów oscylujących wokół prognoz, głównie jeśli chodzi o niepewność jej materializacji.

Biorąc przykład z wielu innych banków centralnych, które stosują wykresy wachlarzowe w komunikacji polityki pieniężnej, m.in. Banku Anglii czy Narodowego Banku Polskiego, Rezerwa Federalna będzie od teraz publikować wykresy wskazujące na stopień niepewności dotyczącej prognoz wzrostu gospodarczego, poziomu bezrobocia i inflacji. Przedstawione 3 marca przykładowe wykresy zostały przygotowane na podstawie podsumowania dotychczasowych prognoz gospodarczych.

Wykresy przedstawiają – poza „wachlarzem” dyspersji prognozowanych wartości przy 70-proc. przedziale ufności – także linię projekcji centralnej. Nowe wykresy wskazują również na to, w jaki sposób zmienił się poziom ryzyka dla prognoz od czasu poprzedniego, kwartalnego okresu prognostycznego. Należy przy tym zauważyć, że prognozy amerykańskiego banku centralnego są odzwierciedleniem opinii wszystkich członków Federalnego Komitetu ds. Otwartego Rynku (FOMC), czyli organu odpowiedzialnego za kształtowanie polityki pieniężnej w USA.

Najbliższe posiedzenie komitetu FOMC odbędzie się 14 i 15 marca. Istnieje wówczas duże prawdopodobieństwo podwyżki stóp procentowych, ponieważ większa część członków tego grona zasygnalizowała już możliwość poparcia wniosku o podwyżkę. Także przewodnicząca komitetu, Janet Yellen, w swoim piątkowym przemówieniu dała jasny sygnał o gotowości do podwyżki.

>>cały komentarz


Tagi


Artykuły powiązane