Francja odejdzie od atomu

Zaskakująca wolta w polityce energetycznej Francji w stronę odnawialnych źródeł energii, co oznacza, że zielony front umacnia się w Europie, a Polska ze swoją obroną węgla staje się coraz bardziej osamotniona. A ponadto dziś warto przeczytać m.in. o zmianach w strefie euro jakie proponuje pięciu mędrców z Niemiec, o zmianach w PKP, świetnej kondycji SKOK-ów i o tym, czy kreatywna destrukcja powinna także obejmować nieefektywne państwa.
Francja odejdzie od atomu

energiaFrancja przyjęła nowe zasady polityki energetycznej i zamierza zredukować produkcję energii z atomu na korzyść źródeł odnawialnych. Tamtejsze elektrownie atomowe stały się stare (średni wiek 40 lat), a wymiana na nowe byłaby niezwykle kosztowna. Francja wprowadza także drakońskie opłaty za emisję CO2, w tym z tak zwanych źródeł non-ETS m.in. transportu. Fragment rozmowy z Joanną Maćkowiak-Panderą z Forum Analiz Energetycznych o innych rozwiązaniach zapowiadanych przez Francję: „I tak na przykład w zakresie promocji czystego transportu przewidywane jest wspieranie w określonych przypadkach zakupów samochodów elektrycznych w kwocie 10 tys. euro (przy wymianie starego diesla) i stosowanie ulg podatkowych dla inwestujących w stacje ładowania samochodów elektrycznych. W ramach rozwoju OZE przewidywane jest m.in. wprowadzenie uproszczonych zezwoleń na wytwarzanie energii z wiatru, wody i biogazu, a przy tym planowane jest wsparcie powstania 1500 biogazowni w ciągu 3 lat”.

pieniadzePięciu niemieckich profesorów ekonomii zwanych „pięcioma mędrcami” rekomenduje amerykański model dla strefy euro. To znaczy zakaz pomocy finansowej dla poszczególnych państw (w USA stanów), możliwość bankructwa w ramach strefy euro tak jak amerykańskich stanów i w ekstremalnych warunkach możliwość wyjścia ze strefy walutowej, kiedy niechętny do współpracy rząd jednego państwa może zagrozić istnieniu całej strefy.

zegarTo ze względu na objętość (ponad 30 stron) lektura na weekend, ale już sygnalizuję tekst o tym, jak minister z Grecji zaatakował Europę i przegrał. Sylwetkę Yanisa Varoufakisa w magazynie New Yorker, czyta, jak pasjonujący kryminał, ale też nędza i upokorzenia, które w kilka miesięcy były minister finansów Grecji przyniósł Grecji i jej narodowi zasługują na kryminał.

Tymczasem na razie być może Varoufakis będzie ścigany z kodeksu karnego za t.zw. plan B, który przewidywał stworzenie oszukańczego równoległego systemu płatności w euro za pomocą smartfonów, gdyby trojka zaczęła kontrolować dochody greckiego rządu.

O tym, jak pod rządami Jakuba Karnowskiego zmienia się PKP pisze portal wnp.pl. Długi grupy PKP zmniejszyły się z 4 mld złotych do 600 mln, a zmniejszą do zera po sfinalizowaniu sprzedaży PKP Energetyka. Wpływy z prywatyzacji spółek należących do grupy zaczną być inwestowane w nowy tabor.

rynki-finansoweSytuacja finansowa kas SKOK nie jest zła – twierdzi prezes Kasy Krajowej Rafał Matusiak. Podobnie jak liczni politycy broniący systemu nie ustosunkowuje się do takich kwestii jak ujemne kapitały własne i rekordowy odsetek kredytów nieobsługiwanych (NPL). Z kolei prezes największej w systemie SKOK Kasy Stefczyka twierdzi, że Stefczyk miał 81 mln zysku w 2014 roku, a współczynnik wypłacalności wynosi więcej niż wymagane ustawowo 5 procent.

finanse-publiczneNiegłupie pytanie zadaje Charles Hugh Smith, czy kreatywna destrukcja, zazwyczaj pozytywnie oceniana gdy dotyczy firm, powinna dotyczyć także nieefektywnych, niefunkcjonalnych państw o monopolistycznej pozycji w zarządzaniu różnymi sferami życia. I odpowiada, że oczywiście tak, zwłaszcza tam, gdzie dominują nieefektywne, niekonkurencyjne pasożytnicze kartele państwowe, m.in. w edukacji, służbie zdrowia czy obronie narodowej.

gieldaZaskakująca statystyka giełdy chińskiej. Dane pokazują, że niemal dwie trzecie czasu od 1990 roku chiński rynek akcji był rynkiem niedźwiedzia, przeżywając 10 takich okresów (rynek amerykański zaledwie 2 okresy, 18 procent czasu).

Robert Lawrence z Peterson Institute pisze o rozdźwięku między płacami a produktywnością. Zwraca uwagę, że robotnicy są dziś opłacani nie tylko w postaci płac, ale także różnych świadczeń i bonusów, które rosną szybciej niż płace godzinowe. Siła robocza w USA nie składa się tylko z robotników; jej pozostała cześć notuje szybszy wzrost płac niż robotnicy. Nadto jest jeszcze kilka innych przesłanek wskazujących, że rozziew między rosnącą produktywnością, a płacami w stagnacji nie jest tak oczywisty, jak piszą niektórzy ekonomiści.

prasaZ kilkudniowym opóźnieniem, ale nadal warto przeczytać tekst z Guardiana o 21 bln dol. (do 32 bilionów) wyprowadzonych przez 10 milionów najzamożniejszych ludzi na świecie do rajów podatkowych. Skala transferów imponująca – stwierdza nowy raport przygotowany na ten temat przez byłego głównego ekonomistę McKinseya, Jamesa Henry’ego. Miedzy innymi z Nigerii wyprowadzono 300 mld dol od 1970 roku, a z Wybrzeża Kości Słoniowej 141 mld. Zakładając opodatkowanie dochodów na poziomie 30 procent i bardzo umiarkowaną rentowność 3 procent, podatki od 21 bilionów przyniosłyby 189 miliardów dolarów rocznie, więcej niż bogate kraje wydają na pomoc dla krajów ubogich.

wywiadyZ wywiadu z brytyjskim kanclerzem skarbu Georgem Osbornem w Telegraph wynika, że rząd brytyjski nie będzie rozdzierał szat, jeżeli po referendum Wielka Brytania opuści Unię Europejską. Dla Osborne’a Unia ma sens jako porozumienie ekonomiczno-handlowe. „Nie chcę być w Unii Europejskiej, która zarządza schyłkową częścią świata. Po negocjacjach zasad funkcjonowania Unii, większość Brytyjczyków poprze EU, ale taką w której ich kraj będzie w Europie, ale nie będzie zarządzany przez Europę”.

mobilnaNa deser rysunek komentujący niemal równoczesne porozumienia z Iranem i Grecją. Otóż wyrocznia delficka mówi do pana w garniturze z walizeczką z napisem Grecja, jako żywo premiera Tsiprasa: „Mógłbyś zrobić lepszy deal, gdybyś miał program nuklearny”.

 

energia
pieniadze
zegar
rynki-finansowe
finanse-publiczne
gielda
prasa
wywiady
mobilna

Otwarta licencja


Tagi