Jak firmy oceniają pomoc państwa

Z pomocy publicznej w Polsce korzysta 34 proc. przedsiębiorstw, najczęściej w formie dotacji, ulg podatkowych oraz kredytów lub pożyczek preferencyjnych. Eksperci Polskiego Instytutu ekonomicznego zbadali, jak oceniana jest ta pomoc.
Jak firmy oceniają pomoc państwa

Udział przedsiębiorstw korzystających z pomocy publicznej zmienia się wraz z wielkością firmy. Jak wykazały badania Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE), średnio jest to co trzecie przedsiębiorstwo.

W dużych firmach (mierzonych liczbą zatrudnionych) na korzystanie z pomocy publicznej wskazuje aż 62 proc. badanych, w przedsiębiorstwach średnich – 50 proc., w małych – 31 proc., a w mikroprzedsiębiorstwach – zaledwie 22 proc. respondentów.

Najczęściej wskazywane formy pomocy publicznej to: dotacje, ulgi podatkowe oraz kredyty lub pożyczki preferencyjne.

Przedsiębiorstwa biorące udział w badaniu, przeprowadzonym przez PIE we wrześniu 2018 r. na próbie 1000 firm, oceniły zmiany w polityce gospodarczej rządu z punktu widzenia potencjalnego wpływu na ich funkcjonowanie.

Na poniższym wykresie pokazano różnice między ocenami pozytywnymi i negatywnymi, odnoszącymi się do poszczególnych instrumentów wsparcia. Najlepiej ocenione zmiany w polityce rządu wskazywane przez duże przedsiębiorstwa to: wprowadzenie zasady rozstrzygania wątpliwości co do stanu faktycznego na korzyść przedsiębiorcy, dostępność środków unijnych oraz dostępność pomocy publicznej.

Przedsiębiorstwa średnie najlepiej oceniają zmiany zasad zawieszania działalności gospodarczej.

Przedsiębiorstwa małe pozytywnie odbierają zmiany dotyczące wprowadzenia zasad przyjaznej dla przedsiębiorców interpretacji przepisów prawa. Przedsiębiorstwa mikro doceniają dostępność pomocy publicznej i możliwość ustanowienia pełnomocnika przez jednoosobowe przedsiębiorstwa.

Tylko w przypadku mikro-firm zanotowano ujemny bilans ocen pozytywnych w stosunku do negatywnych. Dotyczy on takich instrumentów, jak: ograniczanie biurokracji, zmiany w prawie pracy, stosowanie split payment, powołanie rzecznika MŚP (małych i średnich przedsiębiorstw), wprowadzenie Pracowniczych Programów Emerytalnych, zmiany w prawie podatkowym, ograniczanie nieuczciwej konkurencji.

Im większa firma, tym lepsza ocena pomocy publicznej.

Ocena poszczególnych instrumentów wsparcia jest bardzo uzależniona od wielkości przedsiębiorstwa. Im większa firma, tym większa przewaga ocen pozytywnych nad negatywnymi. Najbardziej krytyczne opinie wyrażali mikroprzedsiębiorcy, chociaż w tej grupie występuje także zjawisko niewystarczającej znajomości poszczególnych rozwiązań.

Jak wynika z badań PIE, przedsiębiorstwa raczej przychylnie oceniają politykę gospodarczą rządu. Wprawdzie wiele z wprowadzonych regulacji, zwłaszcza zmian przepisów prawa pracy i podatkowego, ocenianych jest krytycznie, to jednak wiele rozwiązań, w tym związanych z przyjęciem tzw. konstytucji biznesu, oceniono wysoko.

oprac. DR

Otwarta licencja


Tagi


Artykuły powiązane

Jak wielka jest luka CIT?

Kategoria: Raporty
Luka w podatku dochodowym od osób prawnych – CIT mogła osiągnąć maksymalnie wartość 1,08 proc. PKB w 2017 r. – wynika z najnowszego raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Gdyby została zminimalizowana, prawdopodobnie do budżetu państwa trafiłoby o kilka miliardów złotych więcej.
Jak wielka jest luka CIT?

Jaka jest polska klasa średnia?

Kategoria: Raporty
Niemal 12 milionów Polaków należy do klasy średniej – piszą w najnowszym raporcie eksperci Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Zdaniem Bohdana Wyżnikiewicza, prezesa Instytutu Prognoz i Analiz Gospodarczych, dane te są zawyżone, gdyż opierają się na przyjętym przez PIE szerokim przedziale dochodów uznanych za „średnie”.
Jaka jest polska klasa średnia?

Indeks Odpowiedzialnego Rozwoju alternatywą dla PKB?

Kategoria: Raporty
PKB jako miernik rozwoju nie obejmuje wielu istotnych zjawisk gospodarczych i społecznych. Polski Instytut Ekonomiczny (PIE) przygotował Indeks Odpowiedzialnego Rozwoju z myślą o pełniejszym odwzorowaniu sytuacji ekonomicznej różnych krajów.
Indeks Odpowiedzialnego Rozwoju alternatywą dla PKB?