• Obserwator Finansowy

Klienci w sieci czyli polska bankowość coraz bardziej cyfrowa

17.04.2019
Liczba klientów bankowości internetowej jest już niemal równa liczbie mieszkańców Polski.
bankowosc_internetowa_PL


Na koniec 2018 r. zawartych było ponad 38 mln umów umożliwiających korzystanie z konta przez internet. Średnie roczne tempo wzrostu w ostatnich 8 latach wynosiło 11 proc – piszą eksperci Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE).

Tylko około połowa bankowych kont internetowych jest aktywnie użytkowana (tj. właściciel loguje się przynajmniej raz w miesiącu). Jeszcze szybciej rośnie w Polsce wykorzystanie bankowości mobilnej oraz aplikacji na urządzenia mobilne.

Ponad 11,2 mln klientów loguje się do swojego konta z urządzenia mobilnego, a niemal 8 mln robi to za pomocą aplikacji mobilnej. W ostatnich dwóch latach liczba użytkowników aplikacji rosła przeciętnie o 50 proc. rocznie, a całej bankowości mobilnej o 28 proc.

Dynamicznie rosnąca liczba użytkowników bankowości cyfrowej pokazuje otwartość Polaków na nowe technologie. Mimo zrównania się liczby kont z liczbą mieszkańców Polski potencjał dalszego wzrostu tego typu usług jest znaczny – uważają analitycy PIE.

Liczba wszystkich klientów banków wynosi w Polsce ponad 46 mln, z czego 44 mln to klienci detaliczni (według danych PRnews.pl). Wskazują na to również porównania międzynarodowe – w Polsce 57 proc. aktywnych internautów deklaruje korzystanie z bankowości internetowej, przy średniej dla UE na poziomie 64 proc.

Wzrost popularności internetowych kanałów komunikacji z bankami może też być jedną z przyczyn spadku zatrudnienia w tym sektorze oraz ograniczania liczby placówek banków – ocenia PIE. Biorąc pod uwagę potencjał rozwoju bankowości internetowej i mobilnej, tu również można spodziewać się utrzymania trendu.

Oprac. DR


Tagi


Artykuły powiązane