Kobiety oceniają swoje umiejętności gorzej niż mężczyźni

Poproszone o opisanie swoich wyników w teście, kobiety deklarowały, że osiągały gorsze wyniki niż mężczyźni, podczas gdy średnie wyniki były równe.
Kobiety oceniają swoje umiejętności gorzej niż mężczyźni

W miarę rozwoju kariery zawodowej pracownicy są często angażowani w działania autopromocyjne, takie jak rozmowy kwalifikacyjne i coroczne oceny pracowników, podczas których muszą sami ocenić swoje dokonania i umiejętności. Jak zaobserwowały Christine L. Exley i Judd B. Kessler w artykule The Gender Gap in Self-Promotion (NBER Working Paper 26345) kobiety systematycznie dokonują mniej korzystnej samooceny niż mężczyźni osiągający podobne wyniki. W badaniu wykazano dużą, utrzymującą się lukę między respondentami płci żeńskiej i męskiej w zakresie autopromocji, którą definiuje się jako zdolność komunikowania własnych umiejętności i szans na sukces.

Dziewięciuset uczestników ankiety internetowej wzięło udział w jednym z trzech różnych eksperymentów. We wszystkich trzech uczestnicy odpowiedzieli na 20 pytań z testu kwalifikacyjnego do armii amerykańskiej ASVAB (Armed Services Vocational Aptitude Battery), a następnie podali, na ile pytań ich zdaniem odpowiedzieli poprawnie. Następnie udzielili dodatkowych odpowiedzi subiektywnie oceniających własne wyniki, które wskazywały na poziom ich umiejętności autopromocji.

W jednym z eksperymentów uczestnicy zostali poinformowani, że jedna z ich odpowiedzi na pytania autopromocyjne będzie jedynym kryterium stosowanym przez potencjalnych pracodawców do określenia, kto zostanie zatrudniony i jakie otrzyma wynagrodzenie. W tym przypadku, który badacze nazwali przypadkiem publicznym, kobiety znacznie częściej deklarowały niższe wyniki niż w przypadku mężczyzn i to pomimo faktu, że faktycznie osiągały podobne wyniki. Przykładowo, kiedy poproszono je o wskazanie, w jakim stopniu zgadzają się ze stwierdzeniem „Dobrze wypadłam na teście” w skali od 1 do 100, przeciętne wskazanie dla kobiet wyniosło 46 pkt., podczas gdy u mężczyzn było to 61 pkt., czyli różnica we wskazaniach wyniosła 33 procent. W rzeczywistości zarówno w przypadku kobiet jak i mężczyzn przeciętny ankietowany odpowiadał poprawnie na 10 z 20 pytań testowych. Ta różnica dzieląca płcie w zakresie autopromocji była widoczna w różnych pytaniach dotyczących oceny wyników. Badacze odrzucili koncepcję, że różnice autopromocji są spowodowane różnicą w pewności siebie między kobietami i mężczyznami, ponieważ utrzymywała się ona nawet wtedy, gdy uczestnicy mieli pełny dostęp do swoich wyników i swoich osiągnięć w stosunku do innych.

Równanie płci trwa

W drugim eksperymencie nie było roli pracodawcy, a zatem nie było zachęty do zwiększenia oceny swoich wyników; drugi eksperyment został przez badaczy określony jako wersja prywatna. W trzecim eksperymencie powiedziano respondentom, że potencjalni pracodawcy będą mogli mieć wgląd w wyniki respondentów oraz w ich samooceny; wersja ta została nazwana wersją niejednoznaczną. W obu tych scenariuszach wskazania kobiet nadal były niższe w porównaniu z mężczyznami osiągającymi takie same wyniki. Podczas gdy ogólna autopromocja zarówno mężczyzn jak i kobiet była niższa, różnica w autopromocji między płciami utrzymywała się na stałym poziomie we wszystkich trzech wersjach badania.

Artykuł pochodzi z „The NBER Digest” z grudnia 2019 r.

Otwarta licencja


Tagi


Artykuły powiązane

Kobiety pracują tyle, co mężczyźni; często zarabiają mniej

Kategoria: Oko na gospodarkę
Kobiety pracujące tyle samo co mężczyźni zarabiają w świecie o jedną piątą mniej. Nawet gdy posiadają podobne wykształcenie i kwalifikacje. Największe nierówności w wynagrodzeniach są w Pakistanie, ale to nie tylko muzułmańska codzienność. W Polsce różnice zarobków są większe niż w bogatszych krajach.
Kobiety pracują tyle, co mężczyźni; często zarabiają mniej

Jak Polacy oceniają aplikacje mobilne banków

Kategoria: Raporty
Aplikacje mobilne banków instalowane na smartfonach zmieniły sposób sprzedaży usług bankowych. Użytkownicy doceniają możliwość realizacji usług bankowych przez 24 godziny na dobę, co nie znaczy, że nie mają zastrzeżeń do działania aplikacji.
Jak Polacy oceniają aplikacje mobilne banków

Równość płci determinuje dobrobyt

Kategoria: Raporty
Równość płci ma zasadniczy wpływ na to, jak szybko oraz w jaki sposób rozwijają się gospodarki i społeczeństwa oraz – przede wszystkim – na ogólny dobrobyt. Dobrym przykładem jest Islandia.
Równość płci determinuje dobrobyt