Kobiety oceniają swoje umiejętności gorzej niż mężczyźni

Poproszone o opisanie swoich wyników w teście, kobiety deklarowały, że osiągały gorsze wyniki niż mężczyźni, podczas gdy średnie wyniki były równe.
Kobiety oceniają swoje umiejętności gorzej niż mężczyźni

W miarę rozwoju kariery zawodowej pracownicy są często angażowani w działania autopromocyjne, takie jak rozmowy kwalifikacyjne i coroczne oceny pracowników, podczas których muszą sami ocenić swoje dokonania i umiejętności. Jak zaobserwowały Christine L. Exley i Judd B. Kessler w artykule The Gender Gap in Self-Promotion (NBER Working Paper 26345) kobiety systematycznie dokonują mniej korzystnej samooceny niż mężczyźni osiągający podobne wyniki. W badaniu wykazano dużą, utrzymującą się lukę między respondentami płci żeńskiej i męskiej w zakresie autopromocji, którą definiuje się jako zdolność komunikowania własnych umiejętności i szans na sukces.

Dziewięciuset uczestników ankiety internetowej wzięło udział w jednym z trzech różnych eksperymentów. We wszystkich trzech uczestnicy odpowiedzieli na 20 pytań z testu kwalifikacyjnego do armii amerykańskiej ASVAB (Armed Services Vocational Aptitude Battery), a następnie podali, na ile pytań ich zdaniem odpowiedzieli poprawnie. Następnie udzielili dodatkowych odpowiedzi subiektywnie oceniających własne wyniki, które wskazywały na poziom ich umiejętności autopromocji.

W jednym z eksperymentów uczestnicy zostali poinformowani, że jedna z ich odpowiedzi na pytania autopromocyjne będzie jedynym kryterium stosowanym przez potencjalnych pracodawców do określenia, kto zostanie zatrudniony i jakie otrzyma wynagrodzenie. W tym przypadku, który badacze nazwali przypadkiem publicznym, kobiety znacznie częściej deklarowały niższe wyniki niż w przypadku mężczyzn i to pomimo faktu, że faktycznie osiągały podobne wyniki. Przykładowo, kiedy poproszono je o wskazanie, w jakim stopniu zgadzają się ze stwierdzeniem „Dobrze wypadłam na teście” w skali od 1 do 100, przeciętne wskazanie dla kobiet wyniosło 46 pkt., podczas gdy u mężczyzn było to 61 pkt., czyli różnica we wskazaniach wyniosła 33 procent. W rzeczywistości zarówno w przypadku kobiet jak i mężczyzn przeciętny ankietowany odpowiadał poprawnie na 10 z 20 pytań testowych. Ta różnica dzieląca płcie w zakresie autopromocji była widoczna w różnych pytaniach dotyczących oceny wyników. Badacze odrzucili koncepcję, że różnice autopromocji są spowodowane różnicą w pewności siebie między kobietami i mężczyznami, ponieważ utrzymywała się ona nawet wtedy, gdy uczestnicy mieli pełny dostęp do swoich wyników i swoich osiągnięć w stosunku do innych.

Równanie płci trwa

W drugim eksperymencie nie było roli pracodawcy, a zatem nie było zachęty do zwiększenia oceny swoich wyników; drugi eksperyment został przez badaczy określony jako wersja prywatna. W trzecim eksperymencie powiedziano respondentom, że potencjalni pracodawcy będą mogli mieć wgląd w wyniki respondentów oraz w ich samooceny; wersja ta została nazwana wersją niejednoznaczną. W obu tych scenariuszach wskazania kobiet nadal były niższe w porównaniu z mężczyznami osiągającymi takie same wyniki. Podczas gdy ogólna autopromocja zarówno mężczyzn jak i kobiet była niższa, różnica w autopromocji między płciami utrzymywała się na stałym poziomie we wszystkich trzech wersjach badania.

Artykuł pochodzi z „The NBER Digest” z grudnia 2019 r.

Otwarta licencja


Tagi


Artykuły powiązane

Ogromna wartość nieodpłatnej pracy kobiet

Kategoria: Analizy
Nieopłacana praca, która jest wykonywana w większości przez kobiety, pozostaje w dużej mierze nieuwzględniana w statystykach ekonomicznych. Takie czynności, jak m.in. gotowanie, pranie, sprzątanie, robienie zakupów, opieka nad dziećmi, czy też bycie w ciąży, są według standardów PKB nieproduktywne.
Ogromna wartość nieodpłatnej pracy kobiet