Nadchodzi era „człowieka rozszerzonego”

24.07.2018
Raport „Megatrends shaping 2018 and beyond” przewiduje, że wkraczamy w erę „człowieka rozszerzonego”, która zmieni wiele aspektów życia codziennego i biznesowego – od rynku pracy poprzez zachowanie człowieka jako konsumenta i będzie wymagać innego podejścia do regulacji.
artificial-intelligence Pixabay

(Pixabay CC0)

(Pixabay CC0)

Dotychczas technologia zwiększała ludzkie możliwości, ale te, które pojawiają się obecnie – w tym sztuczna inteligencja, robotyka, pojazdy autonomiczne i blockchain – idą o krok dalej. Jak wskazuje think-tank EYQ w raporcie pt. What’s after what’s next? The upside of disruption. Megatrends shaping 2018 and beyond po raz pierwszy w historii ludzkości technologie przejmą aktywną rolę – współpracując z nami będą w stanie działać w naszym imieniu, co wiąże się z daleko idącymi konsekwencjami.

Według autorów raportu, pojawienie się nowej ery tzw. „człowieka rozszerzonego”, w której prym wiedzie sztuczna inteligencja, robotyka oraz rozszerzona i wirtualna rzeczywistość, spowoduje niespotykane wcześniej zmiany na rynku pracy, zmieni zachowania konsumenckie oraz regulacje prawne. W związku z tym, że sztuczna inteligencja i robotyka będą wykorzystywane w coraz większej liczbie zawodów, zredefiniują charakter pracy, wpływając na wszystko – od nierówności ekonomicznych po umowy społeczne i politykę edukacyjną. Nowe trendy przekształcą rynki, społeczeństwa oraz porządek globalny.

Powstanie tzw. „super konsument”, który dzięki technologiom będzie sprawniej podejmować decyzje. Firmy będą musiały sprostać jego większym oczekiwaniom, będą tworzyć nowe podejście do projektowania swoich usług, oparte na psychologii i ekonomii behawioralnej.

Przełomowe technologie będą także kwestionować obowiązujące przepisy, ale w raporcie zasugerowano, że mogą one również umożliwić nowe podejście regulacyjne oparte na danych dostępnych w czasie rzeczywistym i dynamicznie dostosowujących się do zmieniających się warunków rynkowych.

Zmiany rynkowe nie wynikają jednak wyłącznie z innowacyjnych start-upów i nowych technologii. Wpływ mogą mieć także wydarzenia polityczne i zmiany klimatyczne. Prowadzą one np. do zmian na rynkach w zakresie konkurencji, rzucają wyzwanie istniejącym modelom biznesowym, zmieniają łańcuchy dostaw, powodują relokacje biznesowe.

W dłuższej perspektywie think-tank EYQ dostrzega znaczące przekształcenia krajobrazu politycznego i gospodarczego:

  • system globalny stanie się bardziej zrównoważony dzięki temu, że rosnące potęgi gospodarcze (np. Chiny) stworzą wielobiegunowy system z nowymi normami, instytucjami, sieciami i centrami wpływów;
  • zasady kształtujące społeczeństwa zostaną poddane rewizji w celu osiągnięcia większej równowagi między interesami jednostek, instytucji i rządów;
  • rynki staną się bardziej płynne, ponieważ nowe technologie wyeliminują tarcia rynkowe i stworzą rynki dla wszystkiego oraz super-wydajne firmy.

Według autorów raportu połączenie sztucznej i ludzkiej inteligencji może także prowadzić do przełomowych odkryć. Ludzka kreatywność i umiejętność dokonywania oceny, wzmocniona przez moc obliczeniową sztucznej inteligencji, doprowadziła już bowiem do przełomów w generowaniu i przechowywaniu energii, terapii chorób genetycznych, czy też eksploracji kosmosu.

Finanse w wyścigu po sztuczną inteligencję

Osiągnięcie korzyści ze sztucznej inteligencji na poziomie indywidualnym i społecznym będzie jednak wymagało dzielenia się danymi i informacjami oraz zmiany podejścia do nowoczesnych technologii. Wiąże się to z wyzwaniami dotyczącymi m.in. autonomii, tożsamości i prywatności. Organizacje będą musiały starannie opracować nowe systemy i usługi pod względem behawioralnym, aby budować zaufanie i lojalność klientów lub użytkowników. Rządy będą z kolei potrzebować nowego podejścia do regulacji, aby poradzić sobie z takimi kwestiami, jak na przykład przejrzystość, bezpieczeństwo konsumentów, wpływ na nierówności społeczne i prywatność.

>>Raport Megatrends shaping 2018 and beyond


Tagi


Artykuły powiązane