Nadchodzi rewolucja energetyczna i finansowa

Warto przeczytać dwa zupełnie odmienne głosy na marginesie konferencji klimatycznej w Paryżu. Ambrose Evans-Pritchard z entuzjazmem pisze o nadchodzącej rewolucji energetycznej. Bjorn Lomborg uważa, że wydawanie miliardów dolarów na realizację polityki klimatycznej w obecnym kształcie jest głęboko niemoralne. Dziś także m.in. komentarze do polskiego PKB oraz o dymisji kierownictwa PKP.
Nadchodzi rewolucja energetyczna i finansowa

autorzyAmbrose Evans-Pritchard w konserwatywnym Telegraph wieszczy koniec paliw kopalnych i powstanie nowej plutokracji. Inwestycje w zielone technologie i odnawialne źródła energii wyniosą 30 bilionów dolarów do 2040 roku. To oznacza epicką zmianę alokacji kapitału i innych zasobów, z finansowymi zwycięzcami i przegranymi. Przemysły paliwowe – węglowy, ropy naftowej i gazu utraca 34 biliony dolarów w przychodach w następnym ćwierćwieczu – takie są szacunki Barclays Bank. Najlepiej przygotowane są do tej rewolucji ze znanych firm m.in. Vestas ABB, Alstom, Philips, Osram, Siemens. Barclays doradza jednak klientom na przygotowanie się do jeszcze bardziej radykalnych zmian. Polityka klimatyczna na świecie zaostrzy się w ciągu następnych 20 lat. A E-P powtarza opinie, że możliwa jest dekarbonizacja bez utraty wzrostu gospodarczego i entuzjazmuje się spadkiem cen energii pozyskiwanej ze słońca.

przemyslMarnowanie miliardów dolarów na ograniczenie węglowe jest niemoralne – pisze w Financial Times Bjorn Lomborg, który powtarza swoje argumenty: paryskie porozumienie przyniesie minimalne efekty, jeśli chodzi o obniżenie temperatury, natomiast będzie skutkować obniżeniem światowego PKB o bilion dolarów rocznie. Jest to absolutnie niemoralne w chwili, gdy miliardom ludzi brakuje wody, żywności i edukacji i opieki zdrowotnej jest niemoralne. W ciągu ćwierćwiecza świat wyda 3 biliony dolarów na subsydia do energii słonecznej i wiatrowej (dane IEA), po czym ich udział w tworzeniu energii na świecie osiągnie 2,4 procenta. Aby zredukować temperaturę o więcej niż ułamek procenta stopnia potrzebne jest co najmniej 10-krotne zwiększenie nakładów na badania i rozwój. 20 miliardowy fundusz ogłoszony przez Billa Gatesa to zaledwie początek inwestycji w innowacje, bez których nie uda się uchronić świata przed ociepleniem klimatycznym.

wiadomosciPo czterech latach kierowania grupą PKP z prezesury zrezygnował Jakub Karnowski, a wraz z nim wiceprezes Piotr Ciżkowicz. Nie podali przyczyn rezygnacji, jednak wiadomo, że cały czas byli atakowani przez związki zawodowe i PiS. Ekipie „bankomatów”, czyli finansistów, którzy zreformowali grupę PKP, udało się sprzedać kilka spółek kolejowych i zredukować dług z ponad 4 miliardów do 500 mln złotych oraz zwiększyć wielokrotnie inwestycje w linie kolejowe, dworce, lokomotywy i wagony.

makroekonomiaDwa komentarze na temat PKB w III kwartale. Łukasz Tarnawa z BośBanku „Opublikowane dane dot. wzrostu PKB nieco zaskoczyły. Dynamika wzrostu PKB na poziomie 3,5% r/r wskazuje na korzystniejszy obraz sytuacji gospodarczej wobec publikowanych danych miesięcznych z gospodarki krajowej. Jednocześnie jednak, pomimo wyższej dynamiki PKB w samym III kw. struktura wzrostu – choć bynajmniej nie zła – to jednak zaskoczyła już raczej negatywnie. Wyższy wynik wzrostu PKB odnotowano bowiem przy słabszym względem oczekiwań wzroście popytu krajowego, w szczególności przy sporo niższej dynamice inwestycji. Lepszy wynik PKB to zasługa korzystniejszej kontrybucji eksportu netto we wzrost, niemniej nie jest to efekt przyspieszenia eksportu, raczej silniejszego ograniczenia dynamiki importu”.

Wiktor Wojciechowski (PlusBank) o inwestycjach: „Niepokojące jest natomiast wyhamowanie tempa wzrostu inwestycji do 4,6 proc.r/r w III kw. wobec 6,1 proc. r/r w II kw. i aż 11,5 proc. r/r w I kw. br. Choć było ono oczekiwane, to jednak jego skala jest zastanawiająca z punktu widzenia perspektyw tempa wzrostu gospodarki w kolejnych kwartałach. Nadmierny pesymizm rozwiewa analiza danych odsezonowanych, które wskazują, że w III kw. wielkość inwestycji wzrosła o 1,2 proc. kw/kw wobec wzrostu o 0,3 proc. kw/kw w II kw. W okresie I-III kw. średniokwartalna odsezonowana dynamika inwestycji wyniosła 1,2 proc. wobec 2,6 proc. w 2014 r. To pokazuje, że realna wielkość inwestycji przyrasta w tempie średnio o połowę wolniejszym niż przed rokiem. Czyli inwestycje rosną, ale nie jest to żaden inwestycyjny boom”. I dalej: „Jeśli firmy spodziewałyby się kontynuacji dobrej koniunktury, wzrostu zamówień i sprzedaży, to wobec rosnącego wykorzystania mocy produkcyjnych, należałoby spodziewać się silniejszego odbicia inwestycji”.

finanse-publiczneW okolicach dnia wyborów w wielu krajach rośnie zapotrzebowanie na gotówkę i podaż pieniądza M1. Autorzy pracy z kilku instytutów i wyższych uczelni z Niemiec i Wielkiej Brytanii twierdzą, że wynika to z procederu kupowania głosów i dotyczy państw spoza grupy OECD – afrykańskich, z południowej i wschodniej Azji i Ameryki Łacińskiej. Wzrost jest systemowy, wynosi 0,6-0,7 punktu procentowego (dane dla panelu ponad 90 państw). Z danych można oszacować przeciętna łapówkę, o ile uda się ocenić, jaka część głosów jest kupowana. W Armenii, gdzie korupcja wyborcza dotyczy ok. 30 procent głosów, cena głosu wyborczego wyliczona została na 50 dolarów, wielkość porównywalna z informacjami podawanymi przez media.

chiny wisdomW Project Syndicate nadal fala tekstów o Chinach. Adair Turner pisze o wyzwaniach chińskiej gospodarki, która powoli zwraca się w stronę usług zamiast inwestycji. Jednak nie tak łatwo jest przeorientować zasoby, na przykład z robotników budowlanych zrobić pracowników sektora usług. Nadto oparcie się na konsumpcji i rozwoju III sektora jest trudne w kraju, w którym konsumpcja gospodarstw domowych stanowi nadal mniej niż 40 procent PKB. Drugie wyzwanie związane jest z faktem, że najszybciej rozwijającą się częścią sektora usług są usługi finansowe i przynoszą 8 procent PKB, wielkość charakterystyczną raczej dla centrów finansów na świecie. To efekt ogromnej dźwigni w gospodarce – dług w Chinach wynosi już 220 procent PKB. Mając do wyboru podtrzymanie boomu kredytowego, lub wyhamowanie przyrostu długu, liderzy chińscy postawili na pierwszą opcję, która może doprowadzić do wskaźnika 300 procent PKB w 2020 roku. Wyjście z wielkich długów wymaga długotrwałej finansowej represji, tak jak w Wielkiej Brytanii po drugiej wojnie światowej, ale w kraju, który chce się otwierać kapitałowo może to być trudne i skutkować odpływem kapitału drenującym rezerwy walutowe.

Natomiast Martin Feldstein wątpi w utrzymywanie wysokiego tempa wzrostu (6,5 procent rocznie) w przyszłości. Z czterech powodów: zwrot od przemysłu ciężkiego w stronę usług obniży tempo wzrostu wydajności pracy i zmniejszy kontrolę rządu nad gospodarką; po drugie problemy środowiskowe gwałtownie narastają, a poprawa jakości powietrza i wody będzie angażowała środki i zwalniała wzrost; po trzecie nacisk na zwalczanie korupcji skutkuje spowolnieniem procesów decyzyjnych i wreszcie po czwarte – narasta problem demograficzny jako efekt polityki jednego dziecka; liczba ludzi w wieku pracowniczym przestała rosnąć.

wywiadyW czasopiśmie Austrian zwolenników wolności i austriackiej myśli ekonomicznej rozmowa z przedsiębiorcą Gregiem Morinem, który zdecydował się wspierać Instytut Misesa, flagową instytucją „austriaków”. Fragment: „Państwo zrobi, co zrobi. Przedsiębiorcy nie mają siły, by je zatrzymać. Mamy wielkie inwestycje kapitałowe, więc jesteśmy relatywnie niemobilni. Jesteśmy uwiązani do systemu bankowego. Nie możemy po prostu zadrzeć nosa na państwo i iść swoją drogą. Bo jesteśmy pod stałą groźba finansowego kontruderzenia, jeśli nie podporządkujemy się państwu”. Morin konkluduje, że wszystko co możemy zrobić, to mieć nadzieję, że następna generacja będzie bardziej wyczulona na kwestie wolności.

autorzy
przemysl
wiadomosci
makroekonomia
finanse-publiczne
chiny wisdom
wywiady

Otwarta licencja


Tagi


Artykuły powiązane

Zielona transformacja w Azji

Kategoria: Analizy
Państwa Azji należą do największych światowych emitentów gazów cieplarnianych, jednocześnie wiele z nich coraz mocniej odczuwa skutki zmian klimatycznych. Dlatego rośnie liczba krajów ustanawiających konkretne cele na drodze zielonej transformacji, choć nie są one tak ambitne jak w Europie.
Zielona transformacja w Azji

Czy wojna w Ukrainie osłabi zieloną transformację energetyczną UE?

Kategoria: Analizy
Realizacją celów klimatycznych UE miała być m.in. stopniowa rezygnacja z rosyjskich węglowodorów: gazu, ropy i węgla. Inwazja Rosji na Ukrainę, doprowadzając do zjednoczenia Zachodu przeciwko Kremlowi może paradoksalnie przyspieszyć osiągnięcie przez Europę neutralności klimatycznej.
Czy wojna w Ukrainie osłabi zieloną transformację energetyczną UE?

Krótkoterminowe trudności, długoterminowe szanse

Kategoria: Trendy gospodarcze
Napływ imigrantów z Ukrainy w czasie obecnej wojny krótkoterminowo powoduje trudności, natomiast w długim terminie jest szansą na uzupełnienie polskiego rynku pracy - mówi Obserwatorowi Finansowemu Beata Javorcik, Główna Ekonomistka EBOR.
Krótkoterminowe trudności, długoterminowe szanse