Nie cała gospodarka cierpi z powodu wysokich cen ropy

Skutki podwyżki cen ropy naftowej na świecie najbardziej odczują takie gałęzie gospodarki, jak przemysł chemiczny, transport i górnictwo – przewidują analitycy firmy Euler Hermes.
Nie cała gospodarka cierpi z powodu wysokich cen ropy

(CC0 Pixabay)

Dział analiz ekonomicznych Euler Hermes opracował analizę skutków zmiany cen ropy naftowej dla poszczególnych branż.

Rynkiem wciąż rządzą obawy o niedobory dostaw związane z polityką światową, przede wszystkim ze wzrostem napięć w Syrii i na Bliskim Wschodzie, a także wycofaniem się USA z porozumienia nuklearnego z Iranem – zauważają autorzy.

Badacze nie wykluczają jednak, że wzrost cen ropy może ustać, ponieważ niektóre z czynników, jakie powodowały niedawne zwyżki, osłabły. Przyjmują, że średnioroczna cena ropy osiągnie poziom 72 dol. za baryłkę, przy założeniu, ze spełnionych zostanie kilka warunków, m.in., że światowy PKB w 2018 r. wzrośnie o 3,3 proc. i że aprecjacja dolara osiągnie 2,5 proc.

Autorzy opracowania przyjmują, że wydobycie ropy ulegnie zmniejszeniu.

Skutkiem wzrostu cen ropy są kłopoty różnych gałęzi przemysłu, a także groźba zmniejszenia się rentowności linii lotniczych i żeglugowych. Zdaniem badaczy na zmiany cen ropy najbardziej wrażliwe są takie branże, jak przemysł chemiczny (wzrost kosztów surowców), przemysł wytwórczy i ciężki, transport lotniczy, drogowy, morski i śródlądowy (rosnące koszty paliwa).

Autorzy dostrzegają jednak także korzystne strony podwyżek cen ropy. Twierdzą, że oczekiwania dotyczące utrzymującego się wzrostu cen ropy naftowej zapewne doprowadzą do szybszego rozpowszechniania się pojazdów elektrycznych.

Z wysokich cen korzysta branża wydobywcza ropy i gazu. Ceny ropy naftowej powyżej 75 dol. za baryłkę zwiększają wreszcie możliwości rozwoju i wdrożenie alternatywnych źródeł energii, a także nowych technologii.

Więcej na temat wpływu cen ropy na ceny żywności już w poniedziałek.

>>Raport Oil – Beyond Geopolitics

(oprac. WK/OF, na podst. mat. prasowych)

(CC0 Pixabay)

Tagi