Polska jednym z krajów, które najbardziej dotknie starzenie się społeczeństwa

Do 2060 populacja Polski zmniejszy się o ok. 5 mln, a liczba osób w wieku produkcyjnym spadnie aż o 9 mln - z ok. 27 do 18 mln. Te niepokojące dane przedstawia The 2015 Ageing Report opublikowany przez Komisję Europejską.
Polska jednym z krajów, które najbardziej dotknie starzenie się społeczeństwa

(CC BY-SA digital internet)

Szczególnie silny spadek dotnie grupę w wieku od 25 lat do 54 lat, która obecnie stanowi 43,6 proc. ludności a w 2060 r. 33 proc. ludności.

The 2015 Ageing Report wskazuje Polskę jako jeden z krajów, który w największym stopniu dotknięty zostanie zjawiskiem starzenia się społeczeństwa. Stosunek osób niepracujących w wieku 65+ do ogółu pracujących zmieni się dla Polski z 33 proc. w chwili obecnej  do ponad 80 proc. w roku 2060. Będzie to najwyższy wzrost wśród krajów UE.

Dziś na jednego emeryta przypadają trzy osoby pracujące, w długim okresie dojdziemy do relacji czterech niepracujących na pięciu pracujących – wskazują w komentarzu eksperci organizacji Pracodawcy RP. Odwołują się także do bardziej szczegółowych prognoz GUS: o ile liczba Polaków w wieku produkcyjnym w roku 2013 przekraczała 24 miliony, o tyle w 2050 roku będzie to już tylko 19 milionów. Grupa wiekowa 18–44 lata skurczy się w tym samym czasie z 15 do 9 milionów, a w wieku  poprodukcyjnym wzrośnie z 6,5 miliona do 10 milionów.

Według The 2015 Ageing Report wydatki na służbę zdrowia wzrosną w Polsce do 2060 r. z 4,2 proc. PKB obecnie do – w zależności od przyjętego scenariusza – 4,9-7,4 proc. PKB. Wydatki na domy opieki dla osób starszych wzrosną z 0,8 proc. do, w zależności od scenariusza, 1,6-2,9 proc. PKB w 2060 r.

>> Cały raport na stronie Komisji Europejskiej

(oprac. knedz.km)

(CC BY-SA digital internet)

Tagi


Artykuły powiązane

Starzenie się społeczeństwa a realna stopa procentowa w Japonii

Kategoria: Trendy gospodarcze
W gospodarce japońskiej widoczna jest od lat 70. ubiegłego wieku spadkowa tendencja realnej stopy procentowej. Badanie wskazuje, że w istotnym stopniu wpłynęło na to zjawisko starzenie się japońskiej siły roboczej.
Starzenie się społeczeństwa a realna stopa procentowa w Japonii

Tydzień w gospodarce

Kategoria: Raporty
Przegląd wydarzeń gospodarczych ubiegłego tygodnia (25–29.04.2022) – źródło: dignitynews.eu
Tydzień w gospodarce

Central and Eastern Europe still has time to improve its demographics

Kategoria: Macroeconomics
Rising economic activity rates and levels of education, the growing role of immigration, and incentives for Poles to return home, will mitigate the impact of demographic changes, writes Dr. Piotr J. Szpunar, Director of the Economic Analysis Department at Narodowy Bank Polski.
Central and Eastern Europe still has time to improve its demographics