Polska musi wybrać: węgiel, gaz czy OZE

Polscy politycy muszą dokonać wyboru, czy inwestować w gaz ziemny i źródła odnawialne, ze szczególnym naciskiem na wiatr, czy pozostać przy węglu. Nakładów na te trzy kierunki nie da się ponosić jednocześnie – uważają eksperci Instytutu Jagiellońskiego.
Polska musi wybrać: węgiel, gaz czy OZE

CC BY-NC Maciek

Bartosz Bieliszczuk, Krystian Kowalewski, Adam Stolarz i Wojciech Jakóbik w raporcie „Jaka energia będzie napędzać polską gospodarkę?” apelują o przemyślany wybór kierunku w jakim będzie zmieniał się nasz miks energetyczny. Prezentują przy tym wady i zalety trzech wariantów: węglowego, gazowego i niskoemisyjnego.

I tak oparcie się w przyszłości na węglu oznacza, że nie spełniamy wymogów unijnej polityki klimatycznej co będzie kosztowne. Rezygnujemy wówczas z inwestycji w transport i wydobycie gazu, a także z elektrowni atomowej i znaczącego wsparcia OZE. Nie da się jednak uniknąć restrukturyzacji górnictwa i wymiany starych bloków węglowych na nowe.

Wariant drugi – wybór miksu gazowego oznacza, że być może zdążymy spełnić na czas wymogi unijnej polityki klimatycznej jeśli źródła gazowe i odnawialne będą powstawać wystarczająco szybko. Nie wydajemy wtedy wiele na nowe bloki węglowe, a pieniądze przeznaczamy na import i wydobycie gazu. Nie budujemy elektrowni atomowej i znacząco nie wspieramy OZE, ale podobnie jak w pierwszym scenariuszu nie możemy zaniechać restrukturyzacji górnictwa.

https://www.youtube.com/watch?v=xGQUB9TUaQ0

Najdalej idący jest wariant trzeci – górnictwo upada, bo państwo decyduje zastąpić węgiel OZE aby spełnić wymogi polityki klimatycznej. Inwestycje w import i wydobycie gazu także są wstrzymane, a brakującą moc dostarcza elektrownia atomowa, czyli zbudowana w Polsce niemal od zera nowa dziedzina przemysłu.

„Każdy z tych wyborów będzie rodził pozytywne i negatywne konsekwencje oraz koszty. Zainwestujemy w rynek mocy, poszukiwanie gazu łupkowego lub rozwój OZE. Tych wydatków nie da się uniknąć. Każda z rewolucji – węglowa, łupkowa czy odnawialna – będzie kosztować podatnika” – piszą autorzy w podsumowaniu.

Oprac. MP

Raport na stronie Biznesalert.pl

CC BY-NC Maciek

Tagi


Artykuły powiązane

Rosyjski udział w kłopotach energetycznych Europy

Kategoria: Analizy
UE dyskutuje o sposobach wyjścia z kryzysu energetycznego, a Rosja ma gotową diagnozę i jednoznacznie wskazuje na źródła wzrostu cen oraz sposoby walki z drogim gazem. W świetle faktów „troska” Rosji, głównego beneficjenta i w dużej mierze sprawcy obecnej sytuacji, budzi jednak wątpliwości.
Rosyjski udział w kłopotach energetycznych Europy

Niemcy chcą eksportować swoje zielone ambicje i zielone technologie

Kategoria: Trendy gospodarcze
Niemcy planują przyspieszenie w realizacji polityki klimatycznej. Tamtejszy przemysł transformacji się jednak nie obawia, czeka tylko na regulacyjne impulsy. Niemcy będą teraz przekonywać świat do swoich zielonych ambicji – mówi Michal Kędzierski, ekspert Ośrodka Studiów Wschodnich.
Niemcy chcą eksportować swoje zielone ambicje i zielone technologie

Droga do uniezależnienia energetycznego Europy i Polski od Rosji

Kategoria: Trendy gospodarcze
Po agresji Rosji Na Ukrainę, która spowodowała szokowy wzrost cen surowców energetycznych, ożyły obawy o trwałość postpandemicznego ożywienia gospodarczego. Konflikt zbrojny pokazał jednocześnie skalę uzależnienia krajów członkowskich UE od dostaw węglowodorów i węgla z Rosji.
Droga do uniezależnienia energetycznego Europy i Polski od Rosji