Polska – Szwajcaria: od czekolady do wynalazków

W ostatnich 20 latach eksport z Polski do Szwajcarii wzrósł ponad dziewięciokrotnie i sięgnął w 2017 r. 2 mld dol. Szwajcaria w tym samym okresie zwiększyła eksport do Polski niemal trzykrotnie.
Polska – Szwajcaria: od czekolady do wynalazków

W badania i rozwój w ciągu ostatnich dwóch lat szwajcarski Roche zainwestował w Polsce ponad miliard złotych. (CC By NC ND HCC Public Information)

Jak podają autorzy sprawozdania „Współpraca, wzrost, innowacje. 20 lat inwestycji szwajcarskich w Polsce”, obecnie do Szwajcarii sprzedajemy rocznie wyroby za ok. 2 mld dol. (według GUS 1, 05 mld dol. w I półroczu 2017 roku). To przede wszystkim samochody, autobusy, urządzenia elektroniczne, wyroby hutnicze, a także czekolada. Sprowadzamy natomiast głównie leki i inne wyroby farmaceutyczne (w tym krew ludzką i zwierzęcą) oraz naturalnie zegarki. W roku 2016 wartość naszego importu ze Szwajcarii wyniosła 1,44 mld dol. (według GUS w I półroczu 2017 roku było to 735 mln dol.).

Szwajcaria – podkreślają autorzy sprawozdania – przyciąga jednak nie tylko zegarkami, bankami czy turystyką, ale i nowymi technologiami. To przecież właśnie tutaj Rodolphe Lindt (1855 – 1909) wynalazł przełomowy sposób wytwarzania czekolady i założył słynne przedsiębiorstwo cukiernicze. W dziedzinie odkryć technicznych alpejska ojczyzna czekolady Milka (która dziś szwajcarska już nie jest) i firmy Nestle jest dziś potęgą.

– Pod względem innowacyjności Szwajcaria od wielu lat znajduje się w światowej czołówce. Także w tym roku przewodzi w różnych zestawieniach, wyprzedzając takie kraje, jak Stany Zjednoczone, Wielka Brytania czy Niemcy – twierdzi Marek Szymański, prezes Polsko-Szwajcarskiej Izby Gospodarczej, cytowany przez autorów sprawozdania.

O sile Szwajcarii w rozwoju innowacji świadczą godne podziwu wskaźniki, które pokazują udział inwestycji w środki trwałe powiązane z własnością intelektualną, odsetek firm produkcyjnych w branży zaawansowanych technologii czy liczbę zgłaszanych patentów.

„Szwajcaria ma od lat najwyższy na świecie wskaźnik Summary Innovation Index (SII) według European Innovation Scoreboard” – czytamy w sprawozdaniu. Szwajcarzy chlubią się też największą w Europie liczbą zgłoszeń patentowych na mieszkańca.

Według danych Europejskiego Urzędu Patentowego – dowiadujemy się z raportu – w 2015 roku w Szwajcarii było 873 zgłaszających na milion mieszkańców, czyli przeszło dwa razy więcej niż w kolejnej w zestawieniu Holandii, ponad pięć razy więcej niż w Japonii czy prawie siedmiokrotnie więcej niż w USA. Ponadto Genewa od 46 lat jest gospodarzem corocznej wystawy, podczas której wynalazcy z całego świata mają szansę przedstawić wyniki swoich prac i spotkać kontrahentów.

Firmy szwajcarskie ulokowały w Polsce już około 17,5 mld zł w formie bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Zatrudniają ponad 35 tys. osób. Szwajcaria jest drugim po USA, największym inwestorem zagranicznym w Polsce, który nie należy do Unii Europejskiej. W Polsce firmy szwajcarskie prowadzą działalność na takich polach, jak produkcja leków, telekomunikacja, energetyka czy produkcja zaawansowana technologicznie.

Szwajcaria zawdzięcza zamożność i wysoki poziom wolności gospodarczej, z jakiej mogą korzystać przedsiębiorcy otwartości na wymianę międzynarodową i imigrację, stabilnemu i przewidywalnemu prawu, niskim podatkom oraz odpowiedzialnej polityce budżetowej. Ważny jest także wydajny układ kształcenia, w tym zawodowego – przekonują twórcy sprawozdania.

Ich zdaniem Szwajcarów przyciąga do Polski znaczny potencjał innowacyjny naszego kraju, choć poziom nakładów na badania i rozwój w odniesieniu do PKB nadal jest niższy od wartości opisujących najbardziej innowacyjne gospodarki świata. Z drugiej strony jednak przeciętna dynamika PKB na mieszkańca, według parytetu siły nabywczej, w Polsce wynosi 6 proc. Jest wyższa niż w Szwajcarii (2,9 proc.), a także od średniej w Unii Europejskiej (4,2 proc.).

Wielką zaletą Polski jest duży rynek wewnętrzny, a także wykwalifikowani pracownicy. Podkreślają to zwykle wszyscy duzi inwestorzy zagraniczni. Inwestorzy szwajcarscy doceniają też nasze położenie geograficzne i dobrą infrastrukturę, dzięki czemu mogą znaleźć rynki zbytu nie tylko nad Wisłą.

Przynależność Polski do Unii Europejskiej i członkostwo w NATO również uznawane są za atut. Jako uciążliwość w Polsce Szwajcarzy najczęściej wskazują trudności z naborem pracowników, zwłaszcza do produkcji, dlatego firmy uwzględnione w sprawozdaniu coraz częściej inwestują w środki trwałe i automatyzują procesy produkcji czy usług.

Raport przygotowała firma doradcza Deloitte we współpracy z Polsko-Szwajcarską Izbą Gospodarczą.

>> Raport: Współpraca, wzrost, innowacje. 20 lat inwestycji szwajcarskich w Polsce

 (źródło: materiały pras., oprac. OF/WK)

W badania i rozwój w ciągu ostatnich dwóch lat szwajcarski Roche zainwestował w Polsce ponad miliard złotych. (CC By NC ND HCC Public Information)

Otwarta licencja


Tagi