Pozorna reforma rynku finansowego

Ekonomista John Mauldin i dr Robert Litan z Brookings Institution zwracają uwagę na feler ustawy regulującej rynek finansowy. Chris Dodd pomija bowiem najpoważniejszy problem, jaki stanowią derywaty. Obaj uczestnicy tej dyskusji nie są ich przeciwnikami. Dr Litan przedstawia propozycję regulacji CDS. Dr Mike Konczal twierdzi, że najpoważniejszy problem stanowi transparentność tych transakcji. Zaś Cynical Economist, Mark Thoma z Moneywatch i prof. Brad DeLong zastanawiają się, czy warto przedłużać program zasiłków dla bezrobotnych, który był elementem pakietu stymulacyjnego. A na ten temat także w tym tygodniu debatuje Kongres USA.

Debata na temat nowych regulacji dopiero się rozpoczęła. W odredakcyjnym komentarzu The New Republic (TNR) domaga się jasnych reguł w sprawie derywatów. Zwłaszcza CDS (credit default swaps), które pogorszyły sytuację na rynku finansowym w czasie kryzysu w 2008 r. Jednak, jak zauważa autor komentarza, nawet zwolennicy regulacji różnią się poglądem co do ich szczegółowych rozwiązań. Według TNR ustawa powinna zmusić przedsiębiorstwa do wyzbycia się zaległości spowodowanych derywatami. Jednak Chris Dodd zamierza pozostawić pewien margines, zezwalając ubezpieczycielom na posługiwanie się derywatami do zawierania układów z bankami inwestycyjnymi.

Ekonomista zajmujący się rynkami finansowymi i jeden z doświadczonych inwestorów John Mauldin uważa, że CDS powinny podlegać takim samym zasadom jak futures i rynek surowców. Powinien być to zrozumiały i transparentny rynek.

As I have been pounding the table about for years, we need to put CDS on an exchange. ASAP. I am not against CDS, per se. CDS are good things, just like futures. But they must go to a transparent exchange. There need to be position limits, just as there in futures and commodities. There needs to be very transparent pricing and commissions. And someone needs to monitor who owns them and what risks they are taking. Why hasn’t this been done? In a word, money. Banks make huge commissions selling CDS, as much as 2-3%, I am told. If they were on an exchange the commissions would be $10 a round turn. An enormous profit center would get blown up. So, the banks hire lobbyists to persuade Congress not to regulate CDS. Dodd’s bill basically says we will deal with them later.

Obszerną i ciekawą pracę na ten temat publikuje dr Robert Litan z Brookings Institution. Dr Litan nie jest przeciwnikiem nowoczesnych instrumentów finansowych. Ma więcej nadziei niż Mauldin. Twierdzi, że jednak jakaś forma standardowych derywatów zostanie uregulowana.

Fortunately, there is a growing consensus among financial regulators and academic experts about what to do at least with respect to “standardized” derivatives, or those that resemble readily traded stocks or futures contracts, and thus how to help keep financial actors who are heavily engaged in derivatives activities and also run into financial trouble from infecting other institutions and conceivably entire markets.

Omówienie pracy dr Litana zamieszcza Mike Konczal tutajtutaj. Mike tłumaczy, co jest kością niezgody tej reformy – przede wszystkim transparencja cenowa przed transakcją i po.

I agree with his recommendations for regulating the over-the-counter derivatives market and especially the credit default swap market(CDS): create a strong presumption for over-the-counter derivatives to go through clearing, and to be traded on an exchange with pre-trade price transparency. Those that can’t should have margins posted and have post-trade price and volume transparency.

Daily Capitalist podziela pogląd NBER, że recesja jeszcze nie dobiegła końca. I podaje 5 przyczyn, które według niego o tym świadczą, m.in. : 1) program stymulacyjny nie generuje zdrowego procesu gospodarczego; 2) kosumenci będą raczej powstrzymywać się od powrotu do nadmiernych wydatków; 3) kredyt i podaż pieniądza maleją. Dodaje też, że produkcja przemysłowa maleje, a bezrobocie utrzymuje się na wysokim poziomie, obrazując to wykresem porównującym obecną recesję z innymi.

Our recession is the red line and you will see it is at the bottom of all the others which says something about the breadth of it. The NBER pegs December, 2007 as the commencement date of the current recession. While it shows a bottoming out of GDP after 6 months, industrial output and employment has contracted far more than in the other measured cycles.
GDP-change-recessions

Ale lekiem na zmniejszenie bezrobocia nie są jednak długoterminowe zasiłki, podkreśla Cynical Economist. A według FROMC przedłużenie i zwiększenie zasiłków mogło nawet spowodować, że bezrobocie urosło do rozmiarów z poprzednich kryzysów.

Mr. Summers is merely reflecting what numerous economic studies have shown. The Federal Reserve Open Market Committee put it this way in its January minutes: “The several extensions of emergency unemployment insurance benefits appeared to have raised the measured unemployment rate, relative to levels recorded in past downturns.” It continued: “Some estimates suggested it could account for 1 percentage point or more of  increase in the unemployment rate during the recession.”

Jednak prof. Brad DeLong uważa, że dwucyfrowe bezrobocie należy zwalczać zwiększaniem deficytu.

This is bad news: unemployment is higher than it was a year ago, and so the deficit ought to be higher: a lower deficit means that they have gotten fiscal policy off.
W tej dyskusji bierze też udział Moneywatch. Jednak staje zupełnie po przeciwnej stronie tej debaty. Uważa, że bezrobocie należy zwalczać zyskiem przedsiębiorstw, inaczej mówiąc, poprzez tworzenie nowych miejsc pracy przez nie.

I should have noted that the source of the falling deficit — higher than anticipated output growth translating into higher tax revenue and lower demand for social services — is good news. The bad news is that there’s no chance that the extra revenue will be used to provide further support to employment. The benefit from the reduction in the deficit, which is small, is less than the benefit from helping to accelerate job growth, but the administration is not even trying to make that case.


GDP-change-recessions
GDP-change-recessions

Tagi


Artykuły powiązane

The complexity of civilisation is a sign of development

Kategoria: New trends
Economic growth is underpinned by long-term technology trends. By observing them, we can make forecasts 20 to 30 years into the future. These days automation and digitalisation of the economy is key to growth: short term developments which come and go, such as economic crises, do not change the megatrends.
The complexity of civilisation is a sign of development

Tydzień w gospodarce

Kategoria: Raporty
Przegląd wydarzeń gospodarczych ubiegłego tygodnia (04–08.04.2022) – źródło: dignitynews.eu
Tydzień w gospodarce

Tydzień w gospodarce

Kategoria: Trendy gospodarcze
Przegląd wydarzeń gospodarczych ubiegłego tygodnia (30.05–03.06.2022) – źródło: dignitynews.eu
Tydzień w gospodarce