Raport o inflacji – październik 2009

Jest to dokument, w którym Rada Polityki Pieniężnej przedstawia ocenę  dotyczącą przebiegu bieżących i przyszłych procesów makroekonomicznych wpływających na inflację. Projekcja inflacji stanowi jedną z przesłanek, na podstawie których RPP podejmuje decyzje w sprawie stóp procentowych NBP.

raport_pazdziernik2009


Tagi